Børnesagens Fællesråd bidrager til julen hos 1700 børn

Børnesagens Fællesråd uddeler i år julestipendier til 893 særligt sårbare familier med i alt 1700 børn.

Mange i forvejen udsatte og fattige børnefamilier har i år ekstra meget brug for en håndsrækning. Corona-epidemien har nemlig indebåret, at der er opstået øgede udgifter til el og varme samt uforudsete udgifter til bl.a. sprit, mundbind og daglige måltider til hjemsendte børn, og at familier har skullet isolere sig (endnu) mere end normalt – dét har kunnet mærkes. Derfor er det glædeligt, at Børnesagens Fællesråd igen i år kan imødekomme så mange ansøgeres ønsker om at kunne give deres børn en jul med det, der hører til af julegaver og julemad. 

I alt uddeler Børnesagens Fællesråd i år julestipendier for 1.312.250 kr. De private fonde, der har bidraget til stipendierne, er:

Civilingeniør H.C. Bechgaard & hustru Ella Mary Bechgaards Fond

Belønningsfonden

Vemmetofte Kloster

Hannes Fond

Fabrikant Adolph Møller & hustru Antoinette Møllers Fond

Danske Banks fond

Gerda & Hans Frederiksens Mindefond

Henry & Mary Skovs Fond

”På Børnesagens vegne vil jeg gerne sige hjerteligt tak til alle de fonde, der har doneret til årets julestipendier. Vi er i utroligt glade for, at der – på trods af et helt specielt år med øget usikkerhed på markederne – har været så mange fonde, som har valgt at bidrage til, at de allermest udsatte familier i Danmark har kunnet få en bedre jul. Enhver donation gør en forskel for disse familier, som i dén grad har mærket corona-epidemiens konsekvenser”, siger sekretariatsleder Esben de Place.

Børnesagens Fællesråd uddeler hvert år i december julestipendier til fattige og udsatte familier i Danmark. De særligt sårbare familier identificeres via et ansøgningsskema om individuel støtte til julen.