Det er med stor glæde at Børnesagens Fællesråd har kunne uddele hjælp for i alt 226.500 kroner, der kommer 163 familier med i alt 305 børn til gode.

Børnesagens Fællesråd oprettede akut et særligt Familietidsstipendie, der henvender sig til udsatte familier. Familier med kun én forsørger er blandt de hårdest ramte af denne krise, der står alene med at skulle tage sig af det stress og de bekymringer, som corona-krisen medfører.

”Enlige forsørgere er særligt belastede i denne periode. Foruden de økonomiske omkostninger, der følger med at have børnene hjemme alle døgnets timer, står forælderen alene med ansvaret for at deres børn følger hjemmeundervisningen. Dette kræver foruden en velfungerende PC og printer samt en stabil internetforbindelse, et enormt mentalt overskud, som er svært at finde i en allerede uoverskuelig hverdag,” siger sekretariatsleder Esben de Place.

”Hele denne covid-19 krise har fuldstændig slået benene væk under os.” (Bettina, mor til tre)

Det er allerede en udfordring for lavindkomstfamilier, at få enderne til at mødes i en presset hverdag. Børnesagens Fællesråd hjælper børnefamilier med enlige forsørgere, der er afhængige af offentlige overførselsindkomster. Hensigten med Familietidsstipendiet var at bidrage med økonomisk støtte under pandemien, der foruden en hverdag vendt på hovedet også bringer ekstra udgifter. Pludselig skal der findes penge til blandt andet bleer, materialer til hjemmeundervisning og frokost, der normalt varetages af institutionerne. Foruden det mentale overskud det kræver, er der dermed også hårdt brug for et økonomisk overskud, som Bettina skriver i sin ansøgning:

”Enhver håndsrækning og økonomisk hjælp vil falde på et tørt sted da vi mangler stort set alt herhjemme. Jeg er så bange for at gå udenfor en dør indtil alt dette er ovre. Jeg vil bruge hjælpen til at anskaffe nogle spil, sjippetorv, kridt til altanen, samt lidt ekstra til køleskabet og skabene af te, lidt sødt og til at kunne bage. Også til at kunne betale for blæk til printeren da vi ikke kan udskrive de ting som er nødvendigt til hjemmeundervisning og til at betale for at vi kan se tv og have internet, samt at børnene kan få betalt deres telefonregninger, for som vores budget ser ud er der ikke råd til noget som helst ekstra.”

Familietidsstipendierne er uddelt med særlig støtte fra Ole Kirk’s Fond, Lemvigh-Müller Fonden og Trygfonden, der alle har bidraget med akutte donationer til at lette bekymringerne hos udsatte familier i en fremmed hverdag.