Over en halv million kroner til Danmarks fattigste og mest udsatte børnefamilier. Det imponerende tal er resultatet af seneste uddeling af fritids- og uddannelsesstipendier, som Børnesagens Fællesråd står for hvert år.

Fritidsstipendier giver udsatte børn en mulighed for at mødes på lige fod med andre og blive bedømt på, hvad de kan, frem for hvad deres baggrund er.

Uddannelsesstipendier (bogindkøb, studieture, relevant IT udstyr) gives som hjælp til selvhjælp, med det mål at skabe grundlag for selvforsørgelse.

Børnesagen identificerer særligt sårbare børnefamilier via ansøgningsskemaer om individuel støtte til henholdsvis fritid og uddannelse. Mange ansøgninger bærer præg af, at det er skamfuldt at være fattig og at bede om hjælp.

Der er uddelt i alt 386.750 kr. fra fondsmidler – resten er uddelt af juleindsamlingen.

De private fonde, der har bidraget til stipendierne, er:

Zonta Aarhus II, Enid Ingemanns Fond, Lemvigh-Müller Fonden, Østifterne, Fodboldfonden og Ole Kirk’s Fond.

”Vi er meget taknemmelige for alle bidrag, der nu skal ud og gøre gavn for Danmarks fattigste. Det er helt afgjort en støtte, som kommer til at gøre en forskel”, siger sekretariatsleder Esben de Place.

Børnesagens Fællesråd har uddelt fritids- og uddannelsesstipendier siden 2009. Det oprindelige initiativ skete på baggrund af en donation fra Dr. Haldor Topsøe, der var grundlægger af virksomheden Haldor Topsøe A/S.