Hej

Jeg er enlig mor til en søn på 13 år. Jeg er på ressourceforløbsydelse og vil høre om jeg kan få boligsikring?

Venlig hilsen Anita

Hej Anita

Når du modtager ressourceforløbsydelse, vil du på almindelig vis være berettiget til boligsikring, hvis du altså i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Reglerne om boligsikring fremgår af lov om individuel boligstøtte. Boligsikring er afhængig af huslejens størrelse, af husstandsindkomsten, af antallet af voksne husstandsmedlemmer og af antallet af børn, der er forsørgerpligt over for.

Hvis din husleje af forskellige grunde er særlig høj eller du har store forsørgerbyrder, kan du evt. være berettiget til supplerende særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Det fremgår dog af aktivlovens § 34 stk.5, at personer, der modtager ressourceforløbsydelse, alene kan få særlig støtte, hvis de opfylder betingelser for at modtage uddannelses-eller kontanthjælp.  Forsørgelsesgrundlaget i et ressourceforløb kan jo nemlig – i stedet for kontanthjælp – være sygedagpenge, ledighedsydelse m.v., altså andet end kontanthjælp. Og så vil der ikke kunne ydes § 34 boligtillæg.

For at få helt nøjagtige oplysninger om din mulighed for boligsikring og evt. § 34 boligtillæg skal du kontakte din bopælskommune.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se flere spørgsmål og svar i brevkassen