Danmark skal aflevere sin tredje rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i oktober 2020, og Udenrigsministeriet ønsker at inddrage borgernes bidrag i processen. Derfor afholder Udenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder en række borgermøder landet over sammen med universiteterne

Håbet er at modtage bidrag fra borgerne om menneskeretlige problemer, som opleves i deres arbejds- og hverdag. Bidragene vil blive inddraget i Udenrigsministeriets overvejelser om færdiggørelsen af den endelige rapport. Du kan give din holdning til kende, men der vil ikke på mødet være mulighed for at gå nærmere ind i din eventuelt verserende sag ved offentlige myndigheder.

Alle er velkomne og der serveres gratis sandwich eller kage, te, kaffe og vand.

Borgermøderne holdes i:

Aarhus d. 2. marts

Aalborg d. 3. marts

Odense d. 5. marts

Roskilde d. 9. marts

København d. 16. marts.

Se nærmere på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside