I henhold til Børnekonventionen har ”Barnet ret til en levestandard, der sikrer en fysisk, psykisk, moralsk og åndelig udvikling”. Det er forældrenes primære ansvar at tilvejebringe denne, og staten har en forpligtelse til at hjælpe, hvis forældrene ikke har de nødvendige muligheder.

I Danmark taler vi om relativ fattigdom i modsætning til reel fattigdom.
Det betyder, at børn er relativt fattige, hvis de på grund af begrænsede ressourcer har færre muligheder for at deltage i sociale fællesskaber som fx børnefødselsdage, biografture eller lejrskoleophold. Der kan også være tale om færre muligheder for at gå på internettet til udførelse af skoleopgaver eller have omgang med kammerater på de sociale medier.
Den relative fattigdom blandt børn og unge kan medføre mobning eller anden mistrivsel.

BF indgår i samarbejdsnetværk, der fremmer ligheden blandt børn og unge og bekæmper den relative fattigdom, der rammer børn og unge i Danmark.
BF fremmer desuden bekæmpelse af børnefattigdom i sin fortalervirksomhed.