Berits datter på ni år er et af de børn, der har fået glæde af BROEN’s arbejde og dermed muligheden for at få et stort ønske opfyldt: at deltage i en fritidsaktivitet.

”Jeg vil gerne takke for den hjælp, I har været for min datter og jeg. Det har gjort vores liv til et bedre sted, at I har hjulpet med den økonomiske byrde til kontingentet til ridning.”

Med disse ord indleder Berit sit brev til BROEN Haderslev, hvor hun beskriver, hvad det har betydet for hendes datter at gå til ridning. I brevet fortsætter hun:

”Det har løftet min datter så meget, hun tror på sig selv i dag, og hun føler hun dur til noget. Det, at I har medvirket til fortsat at løfte hende, har givet pote, det har givet så meget mening i vores turbulente liv, da jeg har svigtet hende med min sygdom. Mit hjerte har blødt over, at jeg skulle melde hende ud, så hun igen blev offer for min sygdomshistorie.”

Med hjælp fra BROEN Haderslev kunne Berits datter fortsætte til ridning. Et ønske, der ellers ikke havde været muligt at opfylde, da familien til hverdag er hårdt ramt på grund af sygdom. Det fungerer som et fast holdepunkt i en turbulent hverdag.

Foreningen BROEN Danmark har til formål at støtte udsatte børn med kontingenter og udstyr til fritidsaktiviteter. Det sker ved, at en af BROENs afdelinger hjælper børnene ind i lokale idræts- og fritidsforeninger med aktiviteter inden for eksempelvis sport, spejder, dans, teater, musik osv.. Målet er, at de socialt udsatte børn og unge kommer ud blandt andre, og gennem et aktivt fritidsliv bliver en del af et positivt fællesskab. Det danner grundlag for succesoplevelser og en styrkelse af troen på sig selv.

Du kan læse mere om BROEN Danmark her.

BROEN Danmark blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2015, og modtog Børnesagsprisen 2015.

RESULTATER:

Arbejder for at udsatte børn og unge har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter Bygger bro for udsatte børn og unge til fællesskabsorienterede foreninger Øger børn og unges sociale kompetencer, selvtillid og succesoplevelser