JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM: CAFÉ HUSRUM

Om et års tid er 25-årige Rasmus færdig som cand.scient. fra universitet. Et erhvervsønske om forskning er lagt lidt på hylden. Nu tænker Rasmus mere på at arbejde med formidling. Til trods for sine intellektuelle kompetencer har Rasmus brug for Café HUSRUM i Århus til at bearbejde sine vanskeligheder, som er angst, lavt selvværd og social fobi.

”Det var efter min bachelorgrad, at det for alvor gik op for mig, at jeg havde problemer”, siger Rasmus. ”Psykoterapeuten hos Studenterrådgivningen henviste mig til Café Husrum, hvor jeg kom med på en hyttetur sammen med andre psykisk sårbare unge. Det var en fantastisk oplevelse af, at jeg godt kunne fungere positivt sammen med andre”, siger han. ”Jeg har også fået gode redskaber gennem at deltage i Café Husrums gruppesamtaler – at blive accepteret på trods af sårbarheden betyder kolossalt meget. Det har haft afgørende betydning for min tilværelse”.

I Café HUSRUM mødes unge mellem 16 og 30 år i samtalegrupper med terapeutisk støtte og til caféaftener med frivillige unge. Mange af de frivillige er psykologistuderende eller i gang med anden socialfaglig uddannelse. To samtalegrupper hver med otte-ni unge samles en gang om ugen under ledelse af Conni Stenstrup Hagensen, der er uddannet socialpædagog samt krops- og gestaltterapeut. Emnerne er fx ensomhed, mobning, angst, depression og selvmordstanker. Der arrangeres også campingture og temaweekender om mindfulness og der er tilbud om fælles madlavning og fælles ture i biografen, teater og til koncerter.

Det er muligt for 2-3 psykisk sårbare unge at bo til leje i den lejlighed, som Café HUSRUM råder over.

Café HUSRUM er en selvejende institution, oprettet af Jysk Børneforsorg. Caféen sigter mod og, at de unge møder anerkendelse, rummelighed og fællesskab.

For flere af de unge er Café Husrum blevet deres familie nummer to eller erstatningen for den familie, de måske aldrig rigtig har haft. Her er der tavshedspligt og fortrolighed til at lukke op og snakke sammen om det, der presser sig på, og indrømme, at man er sårbar og ensom.

Du kan læse mere om Jysk Børneforsorg/Fredehjem her.

Jysk Børneforsorg/Fredehjem blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 1952.

RESULTATER : Inddragelse af frivillige universitetsstuderende Bofællesskaber for unge og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Dag – og Døgntilbud til udsatte børn, unge og familier