FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN: PROJEKT “ET BEDRE LIV I DANMARK”

Grønlandske børn er på mange områder en overset minoritet i det danske samfund. Det er ikke nødvendigvis let for et grønlandsk barn at flytte med sine forældre til Danmark, men fordi grønlændere er danske statsborgere og er blevet undervist i dansk i deres hjemland, betragter vi dem næsten som halvt danske. Der findes ingen integrationstilbud til denne gruppe og konsekvensen er ofte social isolation. De mest sårbare grønlandske børn i Danmark er børn af eneforsørgere med alvorlige fysiske eller psykiske sygdomme, der – blandt meget andet – resulterer i manglende opbakning til børnenes skolegang.

”Et bedre liv i Danmark” er et projekt, målrettet grønlandske børn i Danmark, der pga. ensomhed eller sociale problemer i hjemmet, trænger til at komme med i et fællesskab med andre børn fra Grønland og i gang med en positiv udvikling, der kan forbedre deres liv – her og nu og på langt sigt.

Projektet løber over fem år og inkluderer otte årlige weekendkolonier med aktiviteter, familiemadklub seks gange årligt, familierådgivning for forældre, mens børn passes af frivillige, støtte til at gå til fritidsaktiviteter, individuel kontakt med socialpædagogiske medarbejdere, individuel opfølgning i forhold til skole, socialforvaltning m.v. samt en årlig familiesommerlejr for hele gruppen.

Foreningen Grønlandske Børn bygger på omfattende viden og erfaring fra et tidligere, lignende projekt – ”Et godt liv i Danmark” – der blev afsluttet i 2012. Tal fra projektet viser, at 92% af de i alt 120 børn efterfølgende har fået en bedre trivsel med gode venner, tro på egne evner og en aktiv fritid.

Foreningen Grønlandske Børn har eksisteret siden 1924 og har Dronning Margrethe som protektor.

Du kan læse mere om Foreningen Grønlandske Børn her.

Foreningen Grønlandske Børn blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2010.

RESULTATER : 92 % af børnene i et 5-årigt integrationsprojekt har efterfølgende fået et væsentligt bedre liv med gode venner, fritidsaktiviteter og tro på egne evner 64 % af børnene synes, det er blevet bedre eller meget bedre at gå i skole efter deltagelse i integrationsprojektet Sætter fokus på behovet for en national strategi i Danmark for indsats overfor udsatte grønlændere i Danmark