LIVSVÆRK – OPHOLDSSTEDET PAIDEIA

Det er svært for et barn på bare 5 år at føle sig hjemme, når mor og far pludselig ikke er i nærheden. Der opstår mange og ofte modsatrettede følelser hos barnet, når det udsættes for forskellige former for svigt af en eller begge forældre. Spørgsmål som ”hvor er mit hjem nu?” vil uden tvivl dukke op, når barnets hjemlige base pludselig er en anden.

På Opholdsstedet Paideia – der drives af LIVSVÆRK – bor 9 børn og unge, som har oplevet et omfattende omsorgssvigt i deres tidligste barndom. De har psykiske, sociale og følelsesmæssige problemer og deres evne til tilknytning er begrænset. Mor og far udgør ikke den trygge base i livet, som ellers er kendetegnende for en dansk kernefamilie. For de anbragte børn og unge er den personlige base en anden.

Atmosfæren i Paideia er hjemlig, hyggelig og familiær og sikrer, at hvert enkelt barn kan opleve stedet som sin personlige base. Der er lagt vægt på, at stedet er indrettet som et ”rigtigt” hjem for alle beboerne i det lille fællesskab. Her går man ikke på arbejde – man er i huset. Kulturen og normen på stedet er præget af voksne, der tager ansvar i forhold til børnene og bruger sig selv som rollemodeller for herigennem at opøve barnet i at indgå i sociale relationer.

Børnene på Paideia har brug for længerevarende anbringelser uden for hjemmet. Derfor har Paideia den særlige vision, at børnene så vidt muligt er anbragt der hele barn- og ungdommen. Herved sikres stabiliteten i børnenes liv  og rammerne, der giver det enkelte barn muligheden for at udvikle tilknytningsforhold til engagerede, ansvarlige voksne.

Forældrenes accept af barnets anbringelse er ofte afgørende for, hvor succesfuld barnets udvikling bliver. Derfor vægtes kontakten til og samværet med forældrene højt – og altid i det omfang, der er til gavn for barnet. Når børnene når teenagealderen kan de ofte rumme og tør forholde sig til forældrenes svigt, uden at være bange for, at det så betyder, at de ikke elsker deres forældre.

Du kan læse mere om LIVSVÆRK her.

LIVSVÆRK var medstifter af Børnesagens Fællesråd i 1903.

RESULTATER : Danmarks ældste forening med støtte til socialt udsatte børn og familier siden 1898 Drift af døgninstitutioner og dagbehandling Driver – sammen med Mødrehjælpen – Alexandrakollegiet