RED BARNET UNGDOM: UNG2400

Med et liv som studerende på Københavns Universitets ”IT og Sundhed”, og en drøm om at udvikle hospitalsudstyr, må man sige, at der er langt fra den dengang overvægtige dovne Mohammed til den selvsikre og ambitiøse unge mand, som i dag står frem og fortæller sin historie til unge mennesker i sine foredrag.

Mohammed Hachache på 21 år fra Nørrebro i København er en af UNG2400’s erfarne rollemodeller. Efter i mange år at have kæmpet med overvægt og doven livsstil står han i dag frem foran andre unge og deler sin historie i håb om at inspirere.

”Når jeg tager ud og holder et foredrag, starter jeg altid med at kigge ud blandt publikum og ser efter om der kunne være nogen, der minder om mig selv for nogle år tilbage, og så håber jeg på, at der er nogen, jeg kan inspirere – at de kan finde en vej frem ligesom mig”, forklarer Mohammed.

Til trods for hans unge alder, har Mohammed mange historier at fortælle. For ham var UNG2400 en mulighed for at samle sine historier til én inspirerende fortælling.

”For mig var projektet en rigtig god mulighed for at få styr på mit liv og få samlet mine historier og få skabt en rød tråd i dem”. Netop inspiration er centralt for Mohammed. Hans foredrag handler ikke kun om at overvinde og kæmpe sig frem i livet, men også om værdien i det frivillige arbejde.

”Jeg håber på at inspirere andre til at lave frivilligt arbejde, og jeg håber, at de kan se meningen med det gennem mine holdninger og historier’’ fortæller han videre.

I dag kan Mohammed især takke sig selv for at være nået så langt. Selv har han været god til at finde frem til de rette muligheder og udviklet sig ved at udnytte dem. På Red Barnet Ungdoms uddannelsesforløb lærte han eksempelvis at formidle sine historier med den rette selvtillid og holdning bagved.

UNG2400 er et frivilligdrevet rollemodelsprojekt under Red Barnet Ungdoms integrationsindsats med fokus på uddannelse, foredrag, dialog og frivillighed. Projektet består af rollemodeller med etnisk minoritetsbaggrund, som alle har gennemgået et personligt og fagligt udviklende uddannelsesforløb. Med udgangspunkt i egne historier bliver rollemodellerne rustet til, ved hjælp af foredrag, at indgå i dialog med deres tilhørere omkring følsomme emner, som børn og unge ofte kan have svært ved at tale med voksne om. De kommer f.eks. ind på temaer som diskrimination, kulturel splittelse, fordomme, konflikter med forældre, parforhold, fremmedhed, uddannelsesvalg, mobning, religion, venskab og meget mere.

Du kan læse mere om Red Barnet Ungdom her.

Red Barnet Ungdom blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2013.

RESULTATER:

Arbejder for børns rettigheder, som beskrevet i FN’s Børnekonvention. Aktiviteter for børn på asylcentre, frivillige lektiecaféer og antimobbe-projekter i folkeskolen. Styrker sociale, faglige, kreative og demokratiske ressourcer hos børn og unge.