KFUM’S SOCIALE ARBEJDE I DANMARK: GÆLDSRÅDGIVNING

Fattigdom i Danmark rammer særligt udsatte og udstødte grupper, og de enlige, ufaglærte mødre uden job er en af dem. Enhver kan klare en måned eller to – eller et halvt år- på en lav ydelse. Men når den lave ydelse er forsørgelsesgrundlag i årevis, opstår der problemer med hensyn til at købe ordentligt mad, at komme på ferie eller i biografen, med at betale husleje og med at erstatte indbo, der går i stykker eller slides naturligt op. Mange eneforsørgere på overførselsindkomst stifter forbrugsgæld, hvis konsekvenser de ikke kan overskue og som på sigt gør situationen værre, mens gælden vokser.

Finanskrise, skilsmisse, sygdom og arbejdsløshed er sociale hændelser, der gør at også folk – der normalt har været velfungerende og selvforsørgende – pludselig havner i situationer, hvor de ikke kan overskue økonomien.

Men ligegyldigt hvem, man er – og hvordan gælden op opstået – er der hjælp at hente hos KFUM’s Sociale Arbejde – der driver gratis gældsrådgivning over hele landet.

Ordningen har eksisteret siden 2008, hvor Finansrådet indgik aftale med bl.a. KFUM’s Sociale Arbejde og Kristeligt Studenter-Settlement om at stille frivillige gældsrådgivere fra bankerne til rådighed for en række gældsrådgivningssteder. Projektet støttes økonomisk af Social- og Integrationsministeriet.

Selv om du helt har mistet overblikket og er holdt op med at åbne rudekuverterne, kan gældsrådgivererne som oftest lægge en plan sammen med dig, der får fremtiden til at mindre sort ud. Foruden overblik over økonomien, hjælp til budget og kontakt til kreditorer, kan du også få konkrete tips til at få mest muligt ud af dit rådighedsbeløb.

Det giver ro i sjælen og mulighed for at du selv kan vælge din fremtid.

Du kan læse mere om KFUM’s Sociale Arbejde her.

KFUM’s Sociale Arbejde blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2000.

RESULTATER : Økonomisk og juridisk rådgivning i trygge rammer Døgnbehandling for udsatte børn og unge Drift af sociale cafeer og behandlingsinstitutioner Socialt arbejde i genbrugscentre og daginstitutioner