FBU ForældreLANDSforeningen har i 15 år drevet FBU–LINIEN, som er et landsdækkende tilbud om rådgivning på telefon eller mail, når en familie er i kontakt med kommunen om særlig støtte til familien eller direkte til børn og unge.

FBU ForældreLANDSforeningen er både brugerorganisation og frivillig social forening, som samler, støtter og rådgiver forældre med børn og unge, der har behov for særlig støtte efter servicelovens regler. De fleste forældre, som FBU er i kontakt med, er forældre med anbragte børn.

FBU – LINIEN kan informere om alle FBU´s tilbud: De frivillige støttende og netværksskabende tilbud i FBU´s 5 lokale foreninger, om FBU ForældreStøtte i Herning, om muligheden for bisidder samt om temadage og weekendkurser for forældre.

FBU – LINIEN drives med støtte fra Socialministeriets puljer og kan benyttes af forældre, pårørende og fagpersoner.

Der er åben, anonym telefonrådgivning på 70 27 00 27 mandag kl. 10 – 13 og kl. 16 – 20, tirsdag kl. 10 -13 og torsdag kl. 10 – 13 og kl. 16 – 20 –  samt rådgivning på mail via brevkassen@fbu.dk

Rådgivningen varetages af FBU´s erfarne socialrådgivere.

Du kan læse mere om FBU ForældreLANDSforeningen her.

 FBU ForældreLANDSforeningen blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 1970.

RESULTATER : Rådgivning om rettigheder, procedurer samt muligheder for støtte til barn og familier Støtte til at håndtere ofte meget vanskelige livsvilkår Rådgivning om samvær med anbragte børn og unge