BØRNS VILKÅR: BISIDDERORDNINGEN

Ifølge servicelovens § 48a har alle børn og unge ret til at have en bisidder med, når de har en sag, der behandles efter serviceloven. Hos Børns Vilkår har børn og unge mulighed for at få en professionel bisidder, når de har en sag jf. servicelovens kap. 11 og skal til møde med en sagsbehandler.

Børns Vilkårs professionelle bisidderordning har eksisteret som et forsøgsprojekt siden 2008 og er i 2014 blevet permanent og indskrevet i vejledningen til serviceloven.

De professionelle bisiddere, børn og unge møder hos Børns Vilkår, er børnefagligt uddannede og har erfaring med sagsgangen i kommunale forvaltninger.  De er vant til at have børnesamtaler og kan støtte børn og unge både socialfagligt og lovgivningsmæssigt.

Børns Vilkårs bisiddere er neutrale, hvilket betyder, at de ikke tager stilling til sagen eller laver vurderinger. Bisidderne tager udelukkende udgangspunkt i barnets perspektiv og hjælper barnet med at fremføre sine ønsker. På den måde sikres det, at barnet bliver hørt og inddraget i sin egen sag, og at barnets rettigheder overholdes. Netop dette ensidige fokus på børneperspektivet, fremhæver børnene i en evaluering af forsøgsordningen som noget af det mest positive ved professionel bisidning. En dreng på 18 år siger

”Det vigtigste ved bisidder er, at hun er der for at hjælpe barnet – ikke for at hjælpe de andre”.

Bisidderen taler med barnet før, under og efter mødet og hjælper evt. barnet med at få kontakt til socialforvaltningen.

Inden mødet med sagsbehandleren mødes barnet og bisidderen og taler om, hvad barnet gerne vil have hjælp til af sagsbehandleren, og sammen laver de en dagsorden.  Det betyder, at barnet er velforberedt til mødet, og at der kan findes bedre og mere holdbare løsninger. Bisidderen sikrer endvidere, at det altid er aftalt, hvad næste skridt i sagsbehandlingen er, så barnet er informeret om det videre forløb.

En ung pige på 17 år fortæller om, hvad det betyder at have en professionel bisidder ved sin side undervejs i forløbet: ”Bisidder giver tryghed og opbakning, så glemmer man måske at få sagt noget og så kan bisidder byde ind. Da hun gjorde det, var jeg vildt glad, for det var noget vigtigt, jeg havde glemt”.

Efter mødet taler bisidderen og barnet igen alene sammen, så det sikres, at barnet har forstået, hvad der er besluttet og er enig i den videre procedure.

”Jeg plejer at snakke med min bisidder for at forstå, hvad der skete. Hun plejer at give mig et referat af, hvad der er sket, så man kan få det ind i hovedet; det er meget rart.” (Pige, 17 år).

Du kan læse mere om Børns Vilkår her.

RESULTATER : Giver barnet tryghed og anerkendelse Skaber bedre forståelse mellem sagens aktører Hjælper med at sikre rød tråd og struktur for barnet