Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Enlige forsørgere og deres børn er i høj grad ramt af regeringens kontanthjælpsloft. Særligt for de voksne betyder dette søvnløse nætter og bekymringer, der ikke kun rammer de voksne, men også børnene. En mor ansøgte om hjælp til køb af en cykel til sin datter, så datteren kunne deltage i idræt i 10. klasse. Moderen skrev, at hun havde været til samtale på skolen, idet datteren ikke havde været i skole i en uge. Det viste sig at være fordi, datteren var ked af det og flov over ikke at have nogen cykel og ikke havde mulighed for at deltage i undervisningen uden. Endvidere beskrev moderen, at hun følte sig som en utilstrækkelig mor:

Jeg kæmper for mine børn, men det er ikke så nemt, når man ikke kan give sine børn, det de mangler, og jeg ønsker, at hun skal komme videre med sin uddannelse, og det hun brænder for”.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn påpeger, at vi alle har et fælles ansvar, for at børn og unge har ret til et godt liv og ikke skal føle sig uden for fællesskabet og samfundet. Børn sammenligner sig med deres jævnaldrende, og her kan forskellene træde frem. For børnene kan det opleves uretfærdigt og kan være medvirkende til at børnene mister lysten til dagen, fremtiden og til livet. Visionen i foreningen er derfor at give en håndsrækning til eneforsørgere, så deres udfordringer ikke også bliver børnenes.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn behandler ca. 2300 ansøgninger årligt, og giver modtagerne mulighed for at klare akutte problemer, de støder på i deres hverdag. Derudover giver de også økonomisk støtte i forbindelse med svær sygdom, jul og konfirmation eller en tiltrængt ferie. De rådgiver ansøgerne omkring lovgivning og deres rettigheder i det offentlige system samt vejleder om, hvor de kan finde hjælp til at tackle de udfordringer, de står overfor.

Du kan læse mere om Foreningen til Støtte for Mødre og Børn her.

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2017.

RESULTATER : Opretholder de faste og trygge rammer for udsatte familier Sikrer at intet barn marginaliseres som følge af en opvækst i fattigdom Skaber gode børneliv og styrker inklusion i samfundet