For mange børn er forældrenes alkoholmisbrug tabubelagt og fuldt med sorg, skam og afsavn. Børnene udvikler et komplet set af overlevelses strategier for at mindske presset, det er ensomt og kan føre til tristhed og lavt selvværd.

Det er vigtigt at gribe ind og det er vigtigt at få talt med nogen

Tal fra TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere) viser, at 47% af børn og unge der kommer fra hjem med alkohol misbrug, aldrig har talt med nogen om det i løbet af deres barndom. Det kan der være mange grunde til; børn er ofte ekstremt loyale overfor deres forældre og de kan være bange for konsekvensen af ’at sladre’, måske er de udsat for fysisk eller psykisk vold.

Der er også en gennemgribende mangel på indgriben fra andre voksne, omsorgspersoner, lærer mv.  Hvis der ikke gribes ind, får børnene og de unge ikke den hjælp de har brug for og risikerer at blive skadede i en sådan grad, at det kan være svært at blive voksen og fungere i samfundet på lige fod med alle andre.Alle børn og unge har retten til en tryg og sikker opvækst, ethvert barn har ret til den levestandard, der kræves for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sociale udvikling. Det er vigtigt, at vi sammen sikrer os at ingen skal vokse op i et hjem med fulde forældre og at hvis de gør, så skal de have hjælp hurtigst muligt.

 

Hvad gør TUBA?

TUBA kæmper for, at ingen skal vokse op med fulde forældre og hvis de gør så skal de kunne få hjælp!

TUBA giver børn og unge i alderen 14 til 35 år anonym og gratis hjælp til et tilfredsstillende liv.

TUBA har 29 afdelinger spredt geografisk over hele landet, afdelingerne er et fristed, hvor børn og unge kan mødes med ligesindede i trygge omgivelser og hvor man kan få professionel rådgivning og terapi, Individuelt og så vel som i en gruppe.

TUBA Indsamler og deler også viden om børn og unge af forældre med misbrug, som kan bruges til at fremme forståelse for hvordan misbrug påvirker børn og unge her og nu samt de langsigtede samfundsmæssige implikationer.