UNGDOMSRINGEN: SEXUALISTERNE

Drengene fra to 7. klasser er samlet i et kælderlokale på en nordjysk skole. De ca. 25 pubertetsknægte har allerede en lang skoledag bag sig. Alligevel er de meget tavse. Der høres heller ingen støj fra nabolokalet, hvor pigerne fra de samme to klasser er samlet. Finindstiller man sanseapparatet, kan man fornemme, at luften er ladet med en sitrende, elektrisk spænding. Temaet for de næste to timers undervisning er nemlig sex. Ved katederet står de to sexualister Marianne og Christoffer fra Aalborg Ungdomsskole og kigger en sidste gang på dagens undervisningsplan.

Marianne og Christoffer er blandt de ca. 70 unge, der er aktive i Ungdomsringens ung-til-ung projekt Sexualisterne, og som bruger en del af deres fritid på at oplyse og debattere aktuelle emner med deres jævnaldrende.

Sexualisterne består af flere ung-til-ung grupper, som er fordelt ud over Danmark. Det er unge, som tager ud og taler med andre unge om sexualitet. Sexualisterne har alle været på kurser og tager i deres oplæg udgangspunkt i egne oplevelser med seksualitet på godt og ondt. Man regner ikke med, at der er voksne til stede under oplægget, da det letter dialogen. Sexualisterne er ikke lærere, men unge, der snakker i øjenhøjde med andre unge.

Ungdomsringen har i deres tilbud et særligt fokus på ung-til-ung som metode. Metoden er et populært tiltag, ligegyldigt hvilket tema der er på tale – alkohol, stoffer, sex eller ensomhed. Tesen er, at unge påvirkes af andre unge, og at unge har større gennemslagskraft end voksne, fordi kommunikationen er ligeværdig, erfaringsbaseret og renset for formanende budskaber. De unge øger deres egen kompetenceudvikling ved at italesætte til tider tabuiserede emner overfor deres jævnaldrende. De unge får trænet personligt mod, får opbygget selvværd og selvtillid og genererer større viden om forskellige emner.

Sexualistgrupperne har et forebyggende sigte, således at flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser (”jeg troede, de andre gjorde…”) kan aflives gennem ærlig dialog om reelle erfaringer. Ung-til-ung metoden har til hensigt at forebygge eller forhindre en uhensigtsmæssig adfærd inden for typiske forebyggelsesområder som f.eks. stofmisbrug, alkohol, kriminalitet og seksualitet. Et besøg af f.eks. sexualisterne kan være med til at røre godt op i gryden blandt den gruppe af unge, der bliver besøgt. Pludselig kommer der nye vinkler på gammelkendte temaer og normer, værdier og holdninger kan blive udfordret.

Du kan læse mere om Ungdomsringen her.

Ungdomsringen blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 1965.

RESULTATER : Italesættelse af og dialog om tabuiserede emner blandt unge Ca. 1050 landsdækkende ungdoms – og fritidsklubber for unge fra 10-18 år Politisk fokus på de unges fritidsliv og demokratiske deltagelse