MØDREHJÆLPEN: FAMILIENS HUS

Familiens Hus i Esbjerg og Tåstrup kombinerer det bedste fra to verdener – den kommunale og den humanitære. Der er ansat medarbejdere fra både kommunen og fra Mødrehjælpen i Familiens Hus, partnerskabet er ligeværdigt og giver en lang række nye muligheder for optimal støtte til unge gravide og mødre under 26 år – en gruppe, der markant er i risikozonen for at ende uden uddannelse og job. Tal fra Danmarks Statistik viser, at blandt enlige mødre, der fik deres første barn før de fyldte 21 år, har blot 25 % en erhvervsuddannelse og 60 % er på overførselsindkomst som 30-årige.

Foruden frivillige er der socialrådgivere, jordemødre, sundhedsplejersker, uddannelses- og erhvervsvejledere og psykologer i Familiens Hus, men der træffes ikke myndighedsafgørelser. Idéen er at skabe et tilbud til unge mødre, hvor de oplever, at det ikke er en kommunal institution, de kommer til. Og hvor de ikke føler sig overvåget af myndighederne på grund af deres unge alder. Familiens Hus fungerer helt uafhængigt af kommunerne hvad angår it-systemer. Brugerne af huset skal nemlig være helt sikre på, at deres oplysninger ikke bliver givet videre til andre enheder i kommunen.

Et andet vigtigt princip i den måde, Familiens Hus fungerer på, er, at de unge mødre så vidt muligt skal støttes i at klare sig selv – selv finde frem til billigt børnetøj og møbler i Den Blå Avis, lære at lægge en madplan og et budget, hænge hylder op og skifter pakninger i en vandhane og ikke mindst få opbygget et netværk, der kan aflaste dem i vanskelige situationer. Der tilbydes individuelle forløb, fødselsforberedelse, mødregruppe og forældrecafé, uddannelses – og erhvervsvejledning samt virksomhedspraktik og uddannelsespraktik og mentorordning.

Det er unikt i Danmark, at kommuner og er frivillig organisation indgår et ligeværdigt samarbejde om en social indsats. Det er også unikt, at tilbud til unge mødre samles under et og samme tag – både uddannelses og beskæftigelsesindsats, socialrådgivning og hjælp og støtte til forældrerolle og netværk.

Du kan læse mere om Mødrehjælpen her.

Mødrehjælpen blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 1995.

RESULTATER : Uddannelse og beskæftigelse til gravide og mødre under 26 år Støtter sårbare gravide, mødre og børnefamilier med socialfaglig, juridisk og økonomisk rådgivning Driver Alexanderkollegiet for unge enlige mødre med i alt 12 lejligheder