BOPAM: RÅDGIVNING TIL BØRN AF ALKOHOLIKERE

Bettina oplevede barndommen hos sine alkoholiserede forældre som en konstant tsunami af tumult:

”Der var aldrig ro, aldrig stilhed, ingen faste regler og ingen faste måltider. Derimod var der skænderier døgnet rund, vold og seksuelle overgreb, der fik store konsekvenser for mig i mit voksenliv. Jeg endte i et voldeligt forhold og måtte flygte med min datter til et krisecenter. I årevis holdt jeg mig gående på antidepressiv medicin og beroligende piller. Det var først da jeg fik kontakt med rådgiverne i BoPam, at mit liv vendte sig til det bedre med stabilt privatliv og gode menneskelige relationer”.

Det kan have katastrofale følger at være vokset op i et alkoholisk hjem. En stor SFI undersøgelse af 85.000 børn (årgang 1966) viser, at børn af forældre med alkoholmisbrug har forøget risiko for skader på både kort og langt sigt. De har otte gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet – og 2,5 gange så stor risiko for at få en psykisk diagnose – som børn, der er vokset op uden alkoholproblemer i hjemmet. Men vanskelighederne stopper ikke, når børnene flytter hjemmefra og skal til at opbygge deres eget liv. Tværtimod flytter de ofte med.

I Danmark har man ret til hjælp, hvis man er alkoholiker, men som pårørende er der ingen garanti for, at man kan få hjælp.

BoPam tilbyder rådgivning og individuel supervision til voksne og til børn af alkoholikere og sætter også ind med tidligt forebyggende arbejde. Dermed arbejder de for at forbedre vilkårene for nogle af de mest udsatte børn i Danmark.

Du kan læse mere om BoPam her.

BoPam blev medlem af Børnesagens Fællesråd i 2011.

RESULTATER : Landsdækkende konferencer, der fremlægger forskningsresultater indenfor incest- og misbrugsområdet Supervision af de enkelte pårørende til misbrugere med henblik på henvisning til bredspektret og effektiv hjælp Bopam modtog Børnesagsprisen i 2010