I anledning af Børnekonventionens 30-års jubilæum har UNICEF Danmark talt med 30 danske børneeksperter, herunder sekretariatsleder Esben de Place, om børns rettigheder, for at sætte lys på fremskridt, udfordringer og vigtige prioriteter for børns rettigheder i Danmark, tre årtier efter Børnekonventionens vedtagelse.

Historiske fremskridt for danske børn

De 30 eksperter ser en række milepæle over de sidste 30 år. Børnekonventionen har været med til totalt at ændre vores diskurs om børn. I dag taler vi om børn som individer med egne rettigheder, og ikke som forældrenes eller samfundets ejendom. Men Børnekonventionen har gjort langt mere end at ændre diskursen. Børn står i dag meget stærkere i dansk lovgivning, både hvad angår børneinddragelse, kriminalisering af overgreb og vold og lovgivning om skilsmisser og anbringelser. Som et lysende eksempel på effekten af Børnekonventionen, står afskaffelsen af revselsesretten i hjemmet i 1997.Det er historisk og en fantastisk forskel, at børn i dag ikke må udsættes for vold modsat fortidens accept af at ruske, tæve og bruge disciplinære metoder.

Men der er lang vej til reel implementering af Børnekonventionen

På trods af, at Børnekonventionen har skabt en masse af positive forandringer for børn i Danmark, er eksperterne ikke i tvivl om, at vi stadig står over for en lang række udfordringer. Eksperterne påpeger, at ofte implementeres lovgivningen og hensigterne ikke fuldstændigt. Især hvad børneinddragelse angår, er der langt igen, både i hjemmene, i daginstitutioner, på skoler og blandt politikere, hvor børneinddragelsen ofte ikke er reel og ligeværdig.

Eksperterne ser desuden en tendens til social polarisering og er enige om, at særligt udsatte grupper af børn har sværest ved at realisere deres rettigheder. Det handler, blandt andet, om børn i asylsystemet, børn med handicap, anbragte børn og børn i fattigdom.

Læs mere og se hele undersøgelsen hos UNICEF Danmark HER

30 børneeksperter bekymrede: Danmark kan gøre mere for børns rettigheder