Børnesagens Fællesråd er Danmarks ældste uafhængige børnerettighedsorganisation.

Børnesagens Fællesråd har eksisteret siden 1903

Vi er medlem af EuroChild og Rådet for Menneskerettigheder

Vi deltager fast i Nordisk Børneforsorgs Konference sammen med andre børneretlige organisationer i Skandinavien:

Centralförbundet för barnskydd (Finland)

Barnaverndarstova Føroya (Færøerne)

Barnaverndarstofa (Island)

Norsk Barnevernsamband (Norge)

Allmänna Barnhuset (Sverige)

Vi har 16 landsdækkende medlemsorganisationer i Danmark, der tilsammen arbejder med og for over 500.000 børn og unge.

Vores mandat og værdigrundlag er FN’s Børnekonvention, og vi er med til at rapportere til FN’s Børnerettighedskomite om, hvordan forholdene er for børn i Danmark.

Vores vision er et Danmark uden børnefattigdom – et Danmark, hvor børns ret til deltagelse, selvbestemmelse, sundhed, udvikling og tryghed er realiseret.

VORES FOKUSOMRÅDER

Vores fem fokusområder definerer rammen for vores arbejde:

BØRNS RETTIGHEDER

BØRNEFATTIGDOM

FOREBYGGELSE OG TIDLIG OPSPORING – HERUNDER UNGDOMSKRIMINALITET

SAMSPIL MELLEM CIVILSAMFUND, DET OFFENTLIGE OG DET PRIVATE

ANBRAGTE BØRN OG UNGE

Børnesagen har en omfattende fortalervirksomhed, der går på tværs af de fem fokusområder, og som udføres med udgangspunkt i FNs Børnekonvention.

Se også: Børnesagen i medierne