Børnesagens Fællesråd(BF) har i mere end 114 år arbejdet for styrke børns rettigheder.

Vores mandat er FNs Børnekonvention, som Danmark ratificerede i 1991. Vi er med til at rapportere til FNs Børnekomité hvert 5. år om børns vilkår og opvækst i Danmark samt lovgivningen herom.

Børnekonventionen fastslår, ”at et hvert barn har ret til at give udtryk for en mening, og krav på at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed., lige som samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger”.

Desuden fastslår Børnekonventionen, ”ethvert barns ret til den levestandard, der kræves for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sociale udvikling”.

BF indgår i samarbejdsnetværk, der fremmer børns rettigheder i Danmark, primært Samarbejdsgruppen om Børnekonventionen.
BF fremmer desuden børns rettigheder i sin fortalervirksomhed.

Vi arbejder for, at alle børn får opfyldt deres rettigheder, som de er beskrevet i FN’s Børnekonvention.

Læs Børnekonventionen her