Samspillet mellem civilsamfund, det offentlige og det private er konstant under udvikling. Det kommer til udtryk gennem privatiseringer, udlicitering og det offentliges inddragelse af frivillige i løsningen af velfærdsopgaver.

Børnesagens Fællesråd deltager i drøftelser om nye virksomhedsformer på det sociale område for udsatte børn og unge ud fra barnets bedste.
Børnesagens Fællesråd fokuserer på, at faglighed og frivillighed kan supplere hinanden og bidrage til debatter, der kan udvikle frivilligheden.