Med et gavebrev styrker du Børnesagens mulighed for at planlægge arbejdet for fattige og udsatte børn.

Med gavebrevet kender vi på forhånd en del af årets indtægter og kan bedre støtte vores medlemsorganisationers udviklingsprojekter –  også længere ud i fremtiden.

Du indgår en skriftlig aftale med Børnesagen om betaling af et fast beløb eller en vis procentdel af din indtægt over en periode på mindst 10 år, eller så længe du lever.

Hvis der indgås aftale om et gavebrev, har du fuld fradragsret for det indbetalte beløb, da Børnesagen af Told og Skat er godkendt til at modtage sådanne beløb. Det betyder, at foreningen er afgiftsfritaget, således at dit bidrag går ubeskåret til Børnesagen.

Børnesagen er taknemmelig for at modtage såvel små som store bidrag. Det er ikke nødvendigt at indgå aftale om indbetaling af store beløb for at kunne oprette et gavebrev, men man er forpligtet til at betale det aftale beløb i en 10 års periode eller så længe man lever, for at opnå skattefradrag.

Vi hjælper dig gerne med de relevante papirer og står i det hele taget gerne til rådighed for dig.

Du kan få mere at vide hos Børnesagen på tlf. 24 62 62 29