MÆRKEDAGE OG MINDEHØJTIDELIGHEDER

I forbindelse med en mærkedag/mindehøjtidelighed kan et bidrag til Børnesagen være et fint alternativ til blomster.

Ved at betænke Børnesagen i dit testamente, kan du hjælpe udsatte og fattige børn til en bedre fremtid.

– Hvis du arrangerer en mærkedag/mindehøjtidelighed til fordel for Børnesagen, skal du starte med at kontakte donorservice på tlf. 24 62 62 29 eller på mail: bf@boernesagen.dk og fortælle om begivenheden/arrangementet.

Til gæsterne/deltagerne skal du i invitationen/annoncen oplyse:

– Børnesagens konto: Reg.nr.: 2102  Kontonr.: 8420 037 873

– Hvad gæsterne skal mærke betalingen med (dit navn, navnet på receptionen, den afdøde eller lignende)

Børnesagen sender herefter en tak for det samlede beløb og en liste med navne på alle, der har givet et bidrag.

ARV OG TESTAMENTE

Et testamente sikrer fremtiden. Kun ved at oprette et testamente har du selv indflydelse på, til hvem og hvordan arven efter dig skal fordeles. Det vil sige, at du kan betænke personer eller organisationer, som ifølge arveloven ikke er arveberettigede efter dig.

Det kan give ro i sjælen at bestemme, hvad der skal ske med det, du efterlader dig. Det er en god ide at oprette et testamente og gennemgå det regelmæssigt, så testamentet klart udtrykker dine ønsker.

Du bør altid søge hjælp hos en advokat.

Børnesagen er – som en række andre organisationer med et almenvelgørende formål – helt fritaget for betaling af boafgift af arv. Det betyder, at al arv, som tilfalder Børnesagen, går ubeskåret til udsatte og fattige børn i Danmark.

Sidder du tilbage med spørgsmål om mindegaver eller testamenter, eller vil du gerne vide mere om Børnesagens arbejde, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 24 62 62 29.