Hej Jørgen

Jeg er alenemor til to skønne børn på 11 og 15 år, og har altid klaret mig selv, i 2012 fandt lægerne ud af, at der var noget galt med min ryg.  I 2013 måtte jeg trække stikket og melde mig syg, da smerterne tog til – jeg har så været i hamsterhjulet lige siden.

Jeg blev tilkendt et ressource forløb på 1 år, da min daværende sagsbehandler mente, at jeg ville få førtidspension efter det. Desværre stoppede hun og jeg fik en ny, som synes at jeg skulle i et nyt ressource forløb, denne gang i 2 år.

Da jeg for nyligt skulle for rehabiliterings teamet her, ved udløbet af det seneste forløb, fik jeg at vide, at jeg blev
tilkendt et nyt forløb – denne gang på 3 år !

Jeg har været på rygcentret, de har meddelt, at skaderne er varige og uden behandlingsmetoder.  Jeg har været
i et utal af “tilbud”: fysioterapi og skånsom træning i maskiner, coach mm.

Jeg har i været i flere praktikker, seneste måtte afbrydes, da jeg blev dårligere.

Jeg har udtalelse fra egen læge, som siger, at der ikke er nogen grund til at prøve at udvikle arbejdsevnen, da det anses som formålsløst.

Nu siger min sagsbehandler, som også havde skrevet i indstillingen til rehabiliterings teamet, at alle muligheder ses som udtømte – at jeg skal søge om førtidspension på det foreliggende grundlag samt klage over det nye tilkendte ressource forløb, da rehabiliterings teamet vil have mig igennem de samme ting igen.

Nu er mit spørgsmål så – skal jeg gøre, som min sagsbehandler siger eller prøver hun på at “snyde” mig til at dumme mig ?  ja undskyld, men jeg stolerikke på kommunen mere.

Mvh, Anitta

 

Kære Anitta,

Jeg forstår dine frustrationer i forhold til at være i ”hamsterhjulet”. Du har været gennem 2 ressourceforløb på hhv. 1 og 2 år. Og nu har du fået en ny afgørelse fra rehabiliterings teamet, at du skal igennem endnu et ressourceforløb, denne gang af 3 års varighed.

Jeg ved ikke, om du er fyldt 40 år. Denne aldersgrænse er vigtig i forhold til principperne for ansøgning om førtidspension. Det er du sikkert bekendt med.

Det er generelt betydelig sværere at få tilkendt førtidspension før det fyldte 40.år. Og indtil da kan der godt – hvis betingelserne er opfyldt – iværksættes flere ressourceforløb. Men fra det 40.år kan du sige nej til mere end et ressourceforløb. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at du er berettiget til førtidspension.

Jeg har nedenfor medtaget et link til Ankestyrelsens principafgørelse 82-16, som netop handler om forskellige principper og begrænsninger omkring ressourceforløb, bl.a. for under og over 40-årige.

Ud fra din beskrivelse forstår jeg, at dine ryghvirvler er trykket sammen med knogleforandringer, og at du derudover har diskskader og en scheuermann.

Du har under ressourceforløbene haft alvorligere helbredsmæssige vanskeligheder. Noget af det må vel – heldigvis – betegnes som forbigående. Men det centrale er efter min opfattelse helheden, herunder at der formentlig indgår alvorligere kroniske smerteproblemer i forbindelse med dine rygvanskeligheder. Og at du formentlig også har en række skånehensyn, du skal tage højde for. Og skånehensyn kan jo netop ofte være en af de afgørende blokeringer i forhold til at kunne klare et arbejde. – På baggrund af din beskrivelse tyder det ikke på, at dine rygproblemer kan bedres.

Jeg synes, det lyder som om der ikke er udarbejdet en særlig præcis rehabiliteringsplan. Og en sådan plan er et ubetinget krav for, at planen kan besluttes og iværksættes. Og er erfaringerne fra dine to første rehabiliteringsløb indarbejdet i din aktuelle rehabiliteringsplan med tilstrækkelig tyngde ?

En rehabiliteringsplan skal altid bestå af en forberedende del og en indsatsdel, jfr. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-lovens) § 30 a stk.2, 3 og 4 (som jeg har medtaget nedenfor). Og rehabiliteringsplanen skal altid udarbejdes sammen med den person, det drejer sig om, altså dig. Er den blevet det ?

Ud fra din aktuelle sagsbehandlers vejledning synes jeg, det må være ok at klage over beslutningen om det nu 3. ressourceforløb. I din beskrivelse af de hidtidige forløb er der noget, der tyder på, at der ikke er konkrete og åbenlyse ressourcer at gå videre med i forhold til arbejde på normale vilkår eller som fleksjob. Din evt. klage skal stiles til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden for 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse.

Under alle omstændigheder åbner pensionslovens § 17 stk.2 op for, at der kan søges førtidspension, hvis du ønsker denne mulighed afprøvet nu. Jeg har medtaget pensionslovens § 17 stk.1 og 2 nedenfor. – Men jeg tænker, at ved kommunens afgørelse af ansøgning fra dig om førtidspension, skal de hidtidige erfaringer fra dine samlede 3 års rehabiliteringsforløb selvfølgelig indgå som væsentlig dokumentation.

De generelle betingelser for førtidspension fremgår af pensionslovens §§ 16, 17, 18 og 19, som du kan se på www.retsinfo.dk – pensionsloven.

Jeg håber for dig, at du kommer ud af hamsterhjulet og videre i dit liv – til gavn for dig selv og dine 2 drenge.

Bedste hilsner fra

Jørgen

 

Ankestyrelsens principafgørelse 82-16 vedr. ressourceforløb m.v.:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186728