Hej Jørgen

Kan man som enlig forsørger (til et enkelt barn på 10 år) udleje et værelse i lejligheden uden at få reduceret sit enlige forsørger-tillæg (idet der nu bor en ekstra person på adressen)? Og er der nogle forhold man skal være opmærksom på i den sammenhæng for at blive på den rigtige side af loven?

På forhånd tak for svaret.

Venlig hilsen Esben

Hej Esben

På baggrund af dit spørgsmål går jeg ud fra, at dit aktuelle forsørgelsesgrundlag er kontanthjælp.

I lov om aktiv socialpolitik, som er lovgrundlaget for kontanthjælp, er hovedreglen i lovens § 30, at alle indtægter fradrages i hjælpen. Men der blev der med virkning fra 1. januar 2015 indført en ny bestemmelse i lovens § 33 stk.1 nr. 10, som jeg citerer her:

  • 33. Der foretages ikke fradrag i hjælpen for:

Stk. 1

[…….]

10) Lejeindtægter fra højst én logerende i ejer-, andels- eller lejebolig i overensstemmelse med lejelovens regler, som modtageren af hjælp samtidig selv er bosiddende i.

Lejelovens regler for fremleje fremgår af lejelovens § 69:

”§ 69. Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Stk.2 [……..]

Stk. 3. Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse tilstille udlejeren kopi af fremlejeaftalen.”

Du må som fremlejer ikke bo i samme værelse som den, du fremlejer til.

Af bemærkninger til loven fremgår således følgende, også i forhold til hvis du evt. modtager særlig boligstøtte efter lovens § 34:

Personen skal samtidig selv bo i boligen, således at lejeindtægten hidrører fra udlejning/fremleje af værelse(r) i den bolig, som personen selv er bosiddende i. Lejeindtægten må ikke hidrøre fra udlejning eller fremleje af værelser, som personen selv er bosiddende i.

Den boligudgift, der indgår i beregningen af særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, vil være huslejen fratrukket lejeindtægter fra værelsesudlejningen.”

Altså:

Ved iagttagelse af ovennævnte er der ikke noget til hinder for, at du kan udleje et værelse uden at det får konsekvenser for din kontanthjælp eller forsørger-tillæg.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver​