Hejsa Brevkasse

Hvor skal man gå hen, når man har ret til denne jobpræmie:

Tusindvis af enlige forsørgere er gået glip af jobpræmie

Vi har skrevet til kommune og minister, men ingen svar. Vil jo helst ikke snydes for præmien. Havde set frem til at købe forskelligt til mit barn.

Tak for hjælp.

Nina B.

Hej Nina B.

Jeg tolker dit spørgsmål sådan, at du har afklaret ud fra de kriterier, der var gældende, at du er berettiget til en jobpræmie.

For sammenhængens skyld medtages nogle linjer fra dit medsendte link fra en artikel i Politiken den 26. dec. 2016:

”Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er blevet opmærksom på fejlen. Det er sket, fordi ordningen, der fungerede som et forsøg i perioden 2011-2012, er blevet evalueret.

Forsøget gik ud på at give en belønning på maksimalt 600 kroner om måneden til langtidsledige enlige forsørgere, der kom i job.

Men uvist hvorfor, så er 6300 personer, der ellers levede op til betingelserne, slet ikke blevet orienteret om, at de kunne få jobpræmien. Og af dem vurderes de 2500 at have retskrav på at få beløbet efterbetalt.

Udgiften til det vil løbe op i omkring 15 millioner kroner. Og det svarer altså til cirka 6000 kroner i gennemsnit.

Troels Lund Poulsen har bedt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om at komme med en redegørelse om sagen.”

Jeg tænker:

Når du retter henvendelse til både kommune og minister – jeg går ud fra, det er skriftligt – så har du ud fra principperne om god forvaltningsskik ret til at få et svar. Økonomi-og Indenrigsministeriet har udgivet retningslinjer herfor. Og også Folketingets Ombudsmand har sat ord på, hvad ”god forvaltningsskik” er:

”God forvaltningsskik er et udtryk for, hvordan myndighederne bør opføre sig over for borgerne. Hvad der er god opførsel. Det er ikke bindende retsregler.

Det kan afhænge af situationen, hvad der er god forvaltningsskik. Derfor kan det vanskeligt formuleres som et sæt regler.

Principperne for god forvaltningsskik er bl.a. et resultat af ombudsmandens dialog gennem mange år med borgere og myndigheder i Danmark. Ombudsmanden er altså med til at sætte ord på, hvad der er – og ikke er – god forvaltningsskik.

Se flere spørgsmål og svar i brevkassen

God forvaltningsskik kan for eksempel være, at myndighederne

  • besvarer borgernes henvendelser inden for en rimelig tid
  • behandler borgerne korrekt og høfligt
  • skriver til borgerne i et sprog, som de kan forstå
  • har orden i deres sager”

Jeg vurderer umiddelbart, at når det er i sidste del af 2016, at en række borgere har fået krav på efterbetaling af jobpræmie, så bør problemet efterhånden være nået til sin afklaring. Selvfølgelig skal myndighederne have en vis tid til at dykke ordentlig ned i sags-problematikken inden der meldes ud til borgerne, så der ikke opstår nye fejl og fejlmeldinger.

kontakt-socialrågiveren-1

Tryk på billedet og stil dit eget spørgsmål til socialrådgiveren. Du kan spørge anonymt og socialrådgiveren har tavshedspligt.

Men under alle omstændigheder gælder følgende regler:

Hvis du har skrevet til den forkerte myndighed, skal denne myndigheden så vidt muligt videresende til den rette myndighed, jfr. forvaltningslovens § 7 stk.2.

Og hvis sagen trækker ud gælder iflg. Økonomi-og Indenrigsministeriet følgende principper:

”–Orientering om sagens gang: Myndigheden holder borgeren orienteret om væsentlige beslutninger om sagsbehandlingen.

Meddelelse til borgeren, når en sag trækker ud: Hvis behandlingen af en sag trækker længere ud, end borgeren må kunne forvente, bør borgeren orienteres. Myndigheden bør fortælle borgeren hvad årsagen til forsinkelsen er og oplyse om hvornår myndigheden ventes at kunne træffe afgørelse.

Rykkerbreve fra borgere bør besvares omgående.”

Til slut:

Hvis du er utilfreds med sagsbehandlingen, f.eks. over, at den trækker i langdrag uden at du orienteres, eller at du ikke får svar på skriftlige henvendelser, så skal du normalt gå ”op ad i systemet”, altså i den kommunale administration til borgmesteren, og i et ministerium til departementschef eller minister.

Kommer du ikke videre ad den vej, vil endnu en mulighed være at rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand. Adressen er Folketingets Ombudsmand, Gammeltorv 22, 1457 København K.

Jeg håber, at du får svar på og afklaring i forhold til dine rettigheder.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Er jeg blevet snydt for jobpræmie-Kommunen svarer mig desværre ikke

 

 

 

breinkronik