Hej

Jeg er 38 årig alene mor til min datter på 15 år og min søn på 13 år.

Jeg er kommet ud af tvangsægteskab, som har været mega hårdt og komme ud af. Min eks har ødelagt vores liv. Alt var under mit navn pga jeg er dansk statsborger. Min eks var serber og jeg blev brugt som visum og fik ødelagt liv og karriere. Han har også efterladt mig med stor gæld, som jeg ikke længere kan afdrage på grund af sygdom. Jeg besvimede på arbejdet og er endt på kontanthjælp.

Jeg har flere kroniske sygdomme: Migræne, Horton (ilt flasker hjemme), Morbus Bechterew, psoriasisgigt, slidgigt, inflammationsgigt i hele kroppen og jeg går med krykker.

Min datter har været åbent indlagt på Skejby sygehus i snart 4 år;  hun er også ramt af sygdom: Bindevævssygdomme og noget med maven, som de ikke kan finde ud af, hvad er.

Oven i alt i det blev min søn mobbet i sidste sommerferie både på de sociale medier og i skolen. ( Han har været i samtale med familie huset i min bopælskommune.

Det var kort om os. Kan du hjælpe? Mon jeg kan søge gældssanering ? Jeg har dårligt råd til mad. Nogle gange står jeg, og skal prioritere mellem medicin eller mad.

Efter min datter startet på VUC, er der kommet en udgift til hendes buskort: Hver kvartal 1105 kr. plus posthus gebyr. Det rammer, når man ikke har så meget at leve af.

Mvh
En enlig mor, der har det meget svært

Få personlig, målrettet rådgivning fra Børnesagens erfarne socialrådgiver.
Rådgivningen er gratis og socialrådgiveren er uvildig.

Kære enlige mor

Jeg har stor forståelse for, at du befinder dig i en meget svær situation. Det er belastende og dybt frustrerende at opleve ”bump på vejen” fra så mange sider, som du gør. Jeg forstår, at du har overtaget større gældsposter i forbindelse med dit tidligere ægteskab. Og hvis økonomien er meget belastende, så er der så meget andet, der også bliver belastende og kommer til at fylde meget.

Jeg vil i det følgende prøve at forholde mig til dine forskellige oplysninger. –  Jeg nævner nedenfor relevante love og paragraffer. Den fulde ordlyd heraf kan du se på www.retsinfo.dk

Jeg tænker, at det kunne være relevant, at du fik kontakt til en gældsrådgiver. KFUMs Sociale Arbejde har et landsdækkende gældsrådgivningsprojekt ”På fode igen”.  Det er gratis at benytte. Desværre er der ikke en rådgivning lige i nærheden af din bopæl.  Du kan se nedenstående link. – Du kan evt. kontakte lederen af projekt ”På fode igen”, June Crondahl, mobil 3112 7991 for yderligere oplysninger.

Det, der er behovet og opgaven, er at prøve at lægge et realistisk budget på baggrund af dine faktiske forhold. Og det er i den sammenhæng helt nødvendig, at du har penge til lægeordineret medicin. I forhold til afdrag på gældsposter (f.eks. dem, du har overtaget ved skilsmissen), så kan du jo kun afdrage det, der er penge til. Der er noget, der hedder trangsbeneficiet, som fremgår af retsplejelovens § 509. Denne bestemmelse fastslår et minimums krav til en persons levestandard. Og hvis der så er problemer med at afdrage gæld, må afdrag fastsættes, så der er det nødvendige at leve af. Og muligvis er der i en periode slet ikke plads til afdrag. Fogedretten kan om nødvendig afsige en kendelse, som derefter beskytter borgeren mod kreditorer i et halvt år.

I forhold til gældssanering er det et problem, at dit forsørgelsesgrundlag er uafklaret. Dette har sammenhæng med, at din forsørgelsessituation som udgangspunkt betragtes som midlertidig, når du er på kontanthjælp. Men i særlige tilfælde kan der alligevel blive tale om gældssanering, også til en kontanthjælpsmodtager. Det lovmæssige grundlag for gældssanering fremgår af konkurslovens § 197. En gældsrådgiver vil kunne hjælpe dig med at vurdere muligheden for gældssanering.

Så er der din helbredsmæssige situation, hvor du har været sygemeldt siden 2009, og nu er på kontanthjælp, og er ramt af kontanthjælpsloftet. Jeg ved ikke, hvad den aktuelle plan for dit vedkommende går ud på fra kommunens jobcenter. – Umiddelbart tyder noget på, at du kunne være berettiget til et ressourceforløb efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) § 68 a, og med ressourceforløbsydelse efter aktivlovens (lov om aktiv socialpolitik) § 25 stk.1 nr. 1 med en månedlig ydelse på 14.993 kr. – Et ressourceforløb kan vare mellem 1 og 5 år.

Efter gældende regler i lov om social pension er det meget svært at få bevilget førtidspension før det 40. år.

Reglerne i pensionslovens § 16 stk. 2 siger, at ”personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.” – Ud fra praksis på området tror jeg ikke, det vil være sandsynligt, at du kan bevilges førtidspension på nuværende tidspunkt. Du har ikke nævnt noget om ressourceforløb, så jeg formoder, at du p.t. ikke har været gennem et sådant.

Det, der skal afklares, er, om du kan komme tilbage til arbejdsmarkedet, f.eks. i et fleksjob. Et sådant job er en mere varig løsning, hvor det anerkendes, at du har en klar reduceret arbejdsevne, og hvor der derfor gives et løbende supplement til den løn, du kan tjene nogle måske få timer om ugen i et arbejde, hvor der tages de nødvendige hensyn til dine helbredsforhold.

Et job allerede nu nogle få timer om ugen vil også kunne forbedre din situation i forhold til kontanthjælpsloftet.

Få personlig, målrettet rådgivning fra Børnesagens erfarne socialrådgiver.
Rådgivningen er gratis og socialrådgiveren er uvildig.

I forhold til din datter, som har en langvarig helbredsproblematik tænker jeg, at merudgifter ved hendes forsørgelse (f.eks. befordring til og fra lægekontroller og undersøgelser og lægeordineret medicin) evt. kan bevilges efter servicelovens § 41. Det forudsætter dog, at den årlige merudgift som minimum udgør 4.848 kr. – Muligvis har du for længst talt om muligheden for merudgiftsydelse med din kommunale sagsbehandler. Men har du ikke, kan det være en mulighed at forhøre dig.

Ud fra din beskrivelse af din datters helbredsproblemer tænker jeg, at det måske kunne komme på tale med revalidering for hendes vedkommende fra hendes 18. år, hvis der er særlige helbredsmæssige hensyn at tage, som evt. forlænger hendes uddannelse. – Også det kan som en mulighed drøftes med din sagsbehandler.

Og endelig er der din søn, som har nogle psykiske vanskeligheder på grund af mobning. Jeg forstår, at han er i gang med samtaler med en forhåbentlig god og relevant fagperson i Familiehuset. Og det er godt. Hans selvværd må ikke presses i bund. Et sår skal have ilt for at hele. Og ”ilten” i forhold til psykiske traumer kan bestå i at tale om dem på en måde, som både løser op og sætter i gang.

Afsluttende:

Det hele er en ordentlig mundfuld, hvor meget forskelligt er i spil. Jeg lærte en gang af en god psykolog, at ”elefanter spises bedst i småbidder”. – Jeg tror derfor, at det kunne være godt for dig med en koordinerende sagsbehandler, som kunne hjælpe dig med at lægge en helhedsplan, og at holde fast i den. Jeg tror, det kunne bidrage til at mindske din egen sårbarhed, og på sigt øge dit psykiske overskud og din styrke.

Der findes lovgivningsmæssigt et grundlag for en koordinerende sagsbehandler i LAB-lovens (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) § 68 c.

Jeg ønsker alt det bedste for dig og dine børn videre frem.

Venlige hilsner fra

Jørgen

Gældsrådgivning: https://www.kfumsoc.dk/projekter/paa-fode-igen/map-raovadgivning-privatoekonomi/