Hej Jørgen

Jeg er mor til tre, enlig forsørger. Jeg har arbejde, men pt ikke fuld tid og får derfor suppleret med kontanthjælp.

Min eks-mand er ved at overlade lejligheden til mig mod et gældsbrev, det vil sige jeg køber lejligheden og derved mister jeg boligstøtten helt! Er det egentlig muligt at overtage den når jeg får suppleret kontanthjælp?

Men for at ikke blive hjemløs eller skulle rive børnene op fra deres skole/venner og familie og flytte til en anden landsdel, har jeg “valgt” at overtage lejligheden og med tiden bytte til en mindre. Men indtil da, har jeg et værelse som jeg kan leje ud for at få det til at blive knap så stramt økonomisk.

Vedkommende skal naturligvis have en lejekontrakt, gerne tidsbegrænset, – nu er jeg i tvivl om der er en øvre grænse for hvad jeg må tage i leje for værelset for ikke at blive modregnet i kontanthjælpen?

Jeg håber du kan give nogle svar. På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Den optimistiske mor til 3 skønne børn, Lilian

Hej Lilian

Du stiller 2 spørgsmål i din mail.

Må du overtage lejligheden fra din eks-mand, når du modtager supplerende kontanthjælp?

Jeg forstår det sådan, at du ikke har kontanter at betale til din eks-mand, men at handlen klares via oprettelse af et gældsbrev på bestemte betingelser.

Som jeg ser det vil du i situationen ikke forøge din formue, men derimod din gæld. Og det ordnes vel sådan, at du betaler nogenlunde den samme husleje som hidtil, hvor den del af det indbetalte beløb, som ikke anvendes til betaling af forbrugsafgifter og ejendomsskat m.v., anvendes til betaling af renter og afdrag på gældsbrevet.

Jeg tænker, at der skal oprettes et skøde på den lejlighed, du overtager, hvilket I formentlig har en advokat til at hjælpe med.

I forhold til aktivloven (lov om aktiv socialpolitik), hvor kontanthjælpsreglerne findes, kan der ses bort fra en formue på 10.000 kr., jfr. lovens § 14. Desuden kan der ses bort den formue, som er nødvendig for at kunne opnå eller bevare nødvendig boligstandard.

Så alt i alt finder jeg, at det arrangement, du beskriver, kan lade sig gøre inden for lovens rammer. Men jeg ville i din situation for en sikkerheds skyld kontakte min sagsbehandler for at høre, om han/ hun er af samme opfattelse.

Se også: Eneforsørger: Må jeg leje et værelse ud?

Med hensyn til fastsættelse af leje til en logerende, som du påtænker at udleje et værelse til, har jeg følgende svar:

Alle indtægter skal som hovedregel fratrækkes i kontanthjælpen. Men der findes en regel i aktivlovens § 33 stk.1 nr. 10, som siger følgende:

Der foretages ikke fradrag i hjælpen for:

”10) Lejeindtægter fra højst én logerende i ejer-, andels- eller lejebolig i overensstemmelse med lejelovens regler, som modtageren af hjælp samtidig selv er bosiddende i.”

Og med hensyn til lejelovens regler står der i lejelovens § 69:

”§ 69. Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i lejligheden, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.”

Tilbage er så spørgsmålet om fastsættelse af huslejens størrelse. Her gælder, at lejen skal fastsættes efter det lejedes værdi.

Når du skal finde værelsets værdi, skal du sammenligne med andre værelser i det kvarter eller område, du bor i. Her skal du tage hensyn til værelsets beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Det vil sige, at du helst skal finde så mange værelser i dit område, der ligner dit eget, og se hvad der bliver taget for dem. Du kan evt. spørge huslejenævnet i din kommune om et vejledende svar. – Dertil kommer forbrugsafgifter, som skal sættes til det faktiske forbrug, men sådan at der kan opkræves et løbende a’conto beløb.

Jeg håber, at svarerne dækker det, du har behov for at vide. Dejligt at høre, at du er en optimistisk mor med tre skønne børn.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se også: Spørg socialrådgiveren

kontakt-socialrågiveren-1