Mandag kom det frem, at der i danske asyllejre findes flere såkaldte barnebrude, piger under 18, der er gift væk.

”Barnebrude er i strid med FN’s børnekonvention, så holdningen er krystalklar: Det er af det onde”, siger generalsekretær for Unicef i Danmark, Steen M. Andersen, i dag til Jyllands-Posten.

Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår, siger til Ritzau, at ”det kan være bekymrende, at mindreårige asylansøgere indkvarteres på asylcentre sammen med deres voksne ægtefælle”.

I føgle Save the Children International er antallet af tidlige og tvungne ægteskaber fordoblet blandt syriske flygtninge i Jordan siden starten af krigen i Syrien. Således involverer en fjerdedel af alle syriske flygtningeægteskaber i Jordan en pige under 18 år. Dog eksisterede børneægteskaber i Syrien også før krigen.

Save the Children’s nye rapport: “Too Young to Wed: The Growing Problem of Child Marriage Among Syrian Girls in Jordan” præciserer en række grunde til at familier vælger, at bortgifte deres mindreårige døtre. Den ekstreme fattigdom og voksende frygt for seksuelt misbrug i flygtningelejrene betyder, at nogle forældre føler, at de ikke har andet valg end at bortgifte deres mindreårige døtre for at ”beskytte” dem, hedder det i rapporten.

Men rapporten peger også på ”beslutsom modstand” hos nogle flygtningefamilier, hvor især mødre resolut afviser børneægteskaber. Blandt de årsager, som mødrene angiver er, at deres døtre er for unge og at de ønsker, at deres døtre skal gennemføre deres uddannelse.

Rapportens forside citerer den 13-årige” Maha”, der er blevet gift med en 10 år ældre mand i en syrisk flygtningelejr i Jordan:

Jeg ville ikke giftes. Jeg ville gøre min skole færdig og være læge. Men mine forældre tvang mig til at blive gift. Min far var bekymret for de seksuelle krænkelser. Nu er jeg gravid. Fosteret er meget svagt, fordi jeg er så ung og min krop er ikke klar”.

”Når pigerne kommer til Danmark, bliver problemet vores, og vi må forholde os til det. Vi ved ikke, om man juridisk kan blande sig i ægteskaberne. Men man skal være opmærksom på pigernes tarv, og om de får mulighed for at uddanne sig og være aktive i samfundet, siger generalsekretær for Unicef i Danmark, Steen M. Andersen, til Jyllands-Posten.

Rasmus Kjeldahl, dirktør for Børns Vilkår, understreger, at det bør bero på en individuel vurdering fra sag til sag. Han medgiver dog, at den nedre grænse som udgangspunkt bør ligge ved den seksuelle lavalder, der i Danmark er på 15 år.

”Man kan forestille sig, at nogle bliver presset ind i et ægteskab, og så er det meget vigtigt, at man får det undersøgt nøje. Man skal tale med begge parter, både manden og konen. Især er det vigtigt, at man får talt med dem både sammen og hver for sig”, siger Rasmus Kjeldahl.

Hos Børnesagens Fællesråd mener sekretariatschef Inge Marie Nielsen, at det ikke af gørende om ægteskabet er lovligt i hjemlandet:

”Alle børn i Danmark har krav på beskyttelse – både mod at blive gift tidligt eller at blive gift mod deres vilje. Det har vi tilsluttet os ved ratifikationen af FN’s Børnekonvention. Alderen for indgåelse af ægteskab i Danmark er 18 år, og det gælder også for asylbørn og – unge,« siger hun.

I Sverige har den særlige børneombudsmand, Frederik Malmberg, været ude med en stærk kritik af myndighedernes håndtering af sagerne med barnebrudene, som han kalder ”urovækkende”.

”Det er vigtigt at gøre sig klart, at børneægteskaber er i strid med børns rettigheder, som de er defineret i FN’s Børnekonvention. Artikel 16 i børnekonventionen giver børn beskyttelse mod vilkårlig eller ulovlig indblanding i privatlivet. Børn har ret til at være børn til de fylder 18 år. Vi anbefaler derfor stærkt, at konventionslandene ved behov ændrer sin lovgivning og praksis med henblik på at øge aldersgrænsen for ægteskab, med og uden forældrenes tilladelse, til 18 år”, siger den svenske børneombudsmand.

Læs mere om FN’s Børnekonvention her

barnebrudemediefil