Der er et alarmerende svigt af voldsudsatte børn og voksne og af voldsudøvere i dagens Danmark.

Det mener Mødrehjælpens vicedirektør, Trine Schaldemose, der har skrevet et debatindlæg omhandlende voldsudsattes forskellige behov, som blev bragt i Altinget den 4. november 2019.

Et af hovedbudskaberne i indlægget er, at der mangler ny lovgivning på området, der giver voldsudsatte – voksne såvel som børn ret til ambulant rådgivning og behandling. Ifølge Trine Schaldemose er nye tiltag på området nødvendigt, da:”[…] vold reproducerer vold. Derfor er det afgørende, at voldsudsatte kan få hjælp – og den rigtige hjælp – når de er klar til at bryde voldscirklen.”

Debatindlægget kan læses i sin helhed på Mødrehjælpens hjemmeside eller på Altinget.