HOME-START Familiekontakt er en frivillig social organisation, der bl.a. har som mål at sikre børn på linje med Artikel 19 i FN’s børnekonvention om børns ret til beskyttelse mod vold og misbrug.

HOME-START tilbyder praktisk hjælp, venskabelig støtte og forældre-til-forældre sparring til småbørnsfamilier, som kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen. Formålet er at give forældrene overskud og selvtillid, så de bedre kan give deres børn en god og tryg opvækst.

Sekretariatet har fået fondsmidler til et 3-årigt projekt, som skal bidrage til at sikre forankringen af HOME-START med flere stærke lokalafdelinger over hele landet og søger derfor en medarbejder til kommunikation og projektledelse.

Ansøgning

Fristen for ansøgning er fredag den 19. april.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til sekretariatsleder Tine Jerris på mobil 2342 7720.

Se hele stillingsopslaget her