Børne- og socialministeren har netop udpeget en ny faglig bestyrelse for VISO, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, der leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISO’s rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

Bestyrelsens opgaver og medlemmer

Bestyrelsen, der udpeges for fire år ad gangen, har til opgave at rådgive Socialstyrelsens direktør om VISO’s faglige virksomhed. Bestyrelsen kommer desuden med forslag til prioritering af VISO’s indsatsområder og peger på områder med behov for vidensudvikling.

Den nye bestyrelse starter sit virke 1. juli 2019 og består ud over formanden Anette Laigaard af følgende:

Anna Sofie Weigaard Jørgensen (indstilling fra Undervisningsministeriet)

Ask Løvbjerg Abildgaard (indstilling fra Danske Handicaporganisationer)

Hanne Bertelsen (indstilling fra Kommunernes Landsforening)

Heidi Thamestrup (indstilling fra Danske Handicaporganisationer)

Katrine Nørtoft Magelund (indstilling fra Kommunernes Landsforening)

Knud Årup (indstilling fra brugerorganisationer på udsatte området)

Lise Plougmann Willer (indstilling fra Kommunernes Landsforening)

Malene Busk Kjeldgaard Larsen (indstilling fra Danske Regioner)

Mette Heidemann (indstilling fra Kommunernes Landsforening)

Signe Maria Christensen (indstilling fra Børne- og Socialministeriet)

Søren Skjødt (indstilling fra Børnesagens Fællesråd).

Søren Skjødt er bestyrelsesformand i FADD – Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge.

Se mere om de n nye faglige bestyrelse i VISO her