Daginstitutionernes selvbestemmelse bør bevares.

Sådan skriver sekretariatschef for Daginstitutionernes Landsorganisation Tanja Krabbe. Hun er uenig i regeringen og dens støttepartiers modstand mod private daginstitutioner, og argumenterer for, at kritikken bunder i tomme anklager. DLO mener, at politikerne bør arbejde for at værne om de private daginstitutioner, hvor der er plads til større selvbestemmelse i den pædagogiske dagligdag end i de kommunale institutioner, hvilket bidrager til øget nærhed.

Tanja Krabbe skriver, at de private daginstitutioner netop adskiller sig ved ofte at være mindre børnehuse, “som skaber en modvægt til den effektivisering og stordriftsstrategi, der præger de kommunale institutioner.” Hun giver udtryk for, at vi grundlæggende må arbejde for at bevare de velfungerende private daginstitutioner, der møder tilfredshed fra pædagoger og medarbejdere, og hvor børnene trives.

Debatindlægget kan læses i sin helhed på Altinget.