Grundet udviklingen af situationen omkring coronavirus/COVID19 og medfølgende risiko for smittespredning i befolkningen, har Børnesagens Fællesråd – ud fra sundhedsmyndighedernes kyndige vejledninger – truffet en nødvendig beslutning om at udskyde Fællesrådsmødet.

Der indkaldes med almindelig varsel til Fællesrådsmøde (8 uger før mødet jf. Fællesrådets forretningsorden pkt. A), så snart det er forsvarligt at samles igen.