Årets Børne- og Ungepolitiske Høring er blevet udskudt grundet risiko for smittespredning. Vi vender snarest tilbage med information om, hvornår høringen vil ligge. Børnesagsprisen 2020 vil blive uddelt når arrangementet afholdes til efteråret. 

Fem markante profiler blev i dag nomineret til Børnesagsprisen 2020, der overrækkes af statsminister Mette Frederiksen på Christiansborg d. 18. marts

De indstillede kandidater repræsenterer et bredt felt af børneretlige temaer, der har været med til at sætte den politiske dagsorden det seneste år, inklusive:

→ Forståelsen for fædres rolle for børn og børnefamiliers trivsel.
→ Forældrenetværk for tidligere anbragte, der er blevet mødre.
→ Positive fællesskaber og aktiv fritid for børn i udsatte positioner
→ Børn og unge i psykisk mistrivsel, herunder angst.
→ Forskning og formidling af viden om børn og unge i udsatte positioner

De nominerede kandidater er:

Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed og Selskab for Mænds Sundhed – for arbejdet med at styrke fædres relationer til deres børn

Anita Lorenzen, Baglandet Vejle – for opstart af Forældrenetværk for tidligere anbragte, der er blevet mødre

Mia Kristina Hansen, Foreningen Børn med Angst – for arbejdet med at oplyse, vejlede og bisidde børn, der er ramt af angst

Per Schultz Jørgensen, professor i socialpsykologi, tidligere formand for Børnerådet – for arbejdet med forskning og formidling af viden om børn og unge i udsatte positioner

Henrik Goldschmidt, Goldschmidts Musikakademi – for arbejdet med gratis sang- og musikundervisning til børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og nationale tilhørsforhold

Børnesagsprisen overrækkes af statsminister Mette Frederiksen d. 18. marts 2020 på Christiansborg i forbindelse med Børnesagens Fællesråds børne- og ungepolitiske høring: “Fattigdom og dens konsekvenser set fra barnets perspektiv”

Du kan se programmet og tilmelde dig høringen her

Priskomitéen består af: Vicky Bender Lorenzen, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark (SF), René Skau Björnsson, Formand i Børnesagens Fællesråd og Hanne Gøttrup, Chefkonsulent i KL