Børnesagens Fællesråd uddeler hvert år i december julestipendier til fattige og udsatte familier i Danmark og antallet af eneforsørgere, der søger julestipendier hos Børnesagen Fællesråd, stiger hvert år – i år er antallet af ansøgere steget med næsten 30 %.

I alt 2201 har ansøgt om julestipendier fra Børnesagens Fællesråd. Det er 406 flere end for blot et år siden. Det svarer til en stigning i antallet af ansøgninger på næsten 30 %.

”Ansøgningerne kommer typisk fra eneforsørgere, der står uden for arbejdsmarkedet og modtager kontanthjælp. De er, på grund af kontanthjælpsloftet, mere trængte end nogensinde før”, siger René Skau Björnsson, der er formand for Børnesagens Fællesråd.

Kontanthjælpsloftet er skruet sådan sammen, at det især rammer enlige med børn. Antallet af fattige børn i Danmark steg med 12.000 i 2017, så der i dag er 64.500 fattige børn i landet. Det viser en ny rapport – udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – der med hjælp fra Danmarks Statistik har målt antallet af familier, der falder under fattigdomsgrænsen.

”Det er foruroligende tal, fordi Danmark bryster sig af at være et velfærdssamfund”, siger René Skau Björnsson. ”Børnefattigdom kan forstærke den negative sociale arv og sætte sig langvarige spor i voksenlivet. Men de fattigste i vores samfund bliver altså fattigere i disse år, og gruppen af fattige vokser”.

Se også:
Flere fattige børn er et sygdomstegn for velfærdssamfundet

Den overvejende del af ansøgerne til Børnesagens julestipendier har desuden andre kritiske problemer end den kendsgerning, at de er arbejdsløse og underlagt kontanthjælpsloftet.

”De kan have helbredsproblemer af alvorlig art – nogle er kronisk fysisk syge, andre er psykisk syge, nogle har handicappede eller kræftsyge børn”, fortæller René Skau Björnsson og tilføjer, at historier om fysisk og verbal vold og misbrug fra omsorgspersoner i barndommen også hyppigt fremgår af ansøgningerne.

Se også: Behov for julehjælp er fortsat på rekordniveau

”Det at modtage kontanthjælp fremstilles nærmest som en selvvalgt, attraktiv tilværelse. Den fremstilling harmonerer absolut ikke med det, vi ser i ansøgningerne til julestipendier i Børnesagens Fællesråd”, siger René Skau Björnsson.

For at søge julestipendier hos Børnesagens Fællesråd skal man 1) være eneforsørger, 2) have hjemmeboende børn under 18 år og 3) være på overførselsindkomst.

Ud af de 2201 modtagne ansøgninger falder de 1588, svarende til 72,15 %, inden for disse kriterier.

(I 2017 faldt 61,06 % af i de i alt 1096 modtagne ansøgninger ind for kriterierne).

Se en række af de virksomheder og fonde, der støtter Børnesagen HER

Børnesagens Fællesråd har pt. 1.071.810 kr. til uddeling af julestipendier og starter uddelingen d. 17. december, således af ansøgere med lavest rådighedsbeløb får først.

Hvis samtlige kvalificerede ansøgninger skulle imødekommes, ville det kræve i alt 2.442.300 kr., hvorfor afslag desværre er uundgåelige.

Børnesagens Fællesråd har kongelig resolution  på juleaften som indsamlingsdag i den danske folkekirke.

Det beløb, der samles ind i kirkerne i julen 2018, deles ud som julestipendier i 2019, hvor de hjælper udsatte børn med at få en god juleaften.