Børnerettighederne skal tænkes ind i den daglige undervisning – og heldigvis er det nemt, helt gratis og super enkelt at integrere i en forvejen travl skoledag.

 

At inddrage børnerettighederne og rettighedsbaserede metoder kan give eleverne en bedre forståelse af de rettigheder og pligter, vi har overfor hinanden. Det gælder både i de nære sammenhænge i skolen, i lokalsamfundet, i Danmark og i globale sammenhænge. At gøre børn til selvstændige rettighedsindehavere er en vigtig forudsætning for deres deltagelse i demokratiet som voksne.

UNICEF og Amnesty International har produceret en lang række undervisningsmaterialer, der sætter fokus på børns rettigheder. Der findes materialer til alle klassetrin og de kan anvendes i fagene dansk, geografi, samfundsfag og tværfaglige forløb. Fælles for materialerne er, at de er gratis og at de findes til download i en lang række formater: Pjecer, videoer, kursusforløb, plakater, idékataloger, hæfter, spil og sange. Klik på linkene nedenfor for at komme direkte til undervisningsmaterialerne:

UNICEF: Undervisningsmaterialer

AMNESTY: Undervisningsmaterialer

Ungdommens Røde Kors har udviklet rollespillet Unge på Flugt; et undervisningsprojekt, hvor skoleelever på egen krop oplever, hvad det vil sige at være flygtning. I et 24-timers rollespil spiller eleverne somaliske flygtninge og bliver af frivillige instruktører ledt igennem en simuleret flugt. Rollespillet henvender sig primært til unge i 8.-10. klasse på efterskoler, folkeskoler, ungdomsskoler og friskoler. Rollespillet vil for eleverne vare 24 timer og afholdes i weekender fra lørdag kl. 13 og et døgn frem. Se detaljer og priser her:

Ungdommens Røde Kors: Rollespil

Se også: Undervisningsmateriale fra Odense Krisecenter: RET TIL ET LIV UDEN VOLD

 

Børnesagens Fællesråd  arbejder ud fra Børnekonventionen. Den er skrevet for at sikre nogle helt basale rettigheder for alle børn, mens de vokser op. FN vedtog Børnekonventionen ved en generalforsamling den 20. november 1989, og mere end 190 lande har skrevet under på, at de vil følge konventionens artikler. Danmark tiltrådte børnekonventionen i 1991 og vi har derfor pligt til at implementere dens bestemmelser i vores nationale lovgivning.

FN anbefaler, at Børnekonventionen bliver en fast del af pensum i folkeskolen. Du kan finde konventionens ordlyd i en børne- og undervisningsvenlig udgave hos Børnerådet:

BØRNEKONVENTIONEN