Kære Jørgen Breindahl

Jeg skriver på vegne af min søn ang. et spørgsmål vedrørende mit barnebarn, der forventes at afslutte studenter eksamen til sommer.

I den forbindelse er det vigtigt for min søn, at vide hvor man kan søge om hjælp til en studentergave/studenterhue. Min søn er absolut ubemidlet og har ikke haft indtægt i 3 år, da han er arbejdsskadet uden erstatning fordi arbejdsgiver glemte at anmelde skaden.

Desuden har han flere diagnoser. Derfor har han ikke mulighed for at hjælpe hverken med penge til studenterhue eller studentergave.

Håber ikke at få svar tilbage, at min søn bare kan søge enkeltydelse/hjælp ved kommunen, for han har hidtil desværre fået afslag på alt andet som han har søgt om ved kommunen, endda julehjælp til ubemidlede.

Men hvis der evt. findes et legat eller lignende, vil jeg bede dig oplyse mig om dette, da jeg har ledt forgæves og endnu ikke er klar over hvor eller om min søn har mulighed for at søge.

Håber på snarligt svar.

Venlig hilsen Thomas

Kære Thomas

Dit barnebarn står foran at skulle til studentereksamen, og dermed også over for muligheden for at skulle have studenterhue. Jeg tænker, at det der en særdeles glædelig begivenhed. Og jeg forstår, at din søn, altså dit barnebarns far, har det svært. Du skriver, at din søn er absolut ubemidlet, og ikke har haft indtægt i 3 år, da han er arbejdsskadet uden erstatning fordi arbejdsgiver glemte at anmelde skaden.

En arbejdsskade er i arbejdsskadeloven defineret som enten en ulykke eller en erhvervssygdom. Og anmeldelsespligten påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver, jf. arbejdsskadelovens § 32. Men det tilføjes i arbejdsskadelovens § 36, at er en anmeldelse ikke indsendt rettidigt, kan krav om erstatning rejses af tilskadekomne inden for en frist på 1 år fra arbejdsskadens indtræden. Og det fremgår videre af lovens § 36, at der kan ses helt bort fra fristen, når det er dokumenteret, at tilskadekomne har været udsat for en arbejdsskade.

Jeg gør noget ud af dette, da det for mig lyder uforståeligt, at din søn både er ubemidlet, har været udsat for en arbejdsskade, og ikke har haft indtægt i 3 år. Det kan selvfølgelig skyldes, at din søn er udsat for krav fra jobcenter m.v., som han ikke mener at kunne honorere, og derfor afstår fra at modtage kontanthjælp. For alt peger for mig ellers på, at han i situationen vil være berettiget til kontanthjælp.

Muligheden for efter gældende lovgivning at bevilge hjælp til dit barnebarns studenterhue og studentergave er for mig at se simpelthen ikke til stede. – – Og det er derfor jeg borer lidt i, at din søn som udgangspunkt må være berettiget til et forsørgelsesgrundlag via lov om aktiv socialpolitik.

Jeg finder selvfølgelig også, at dit barnebarn bør blive student ”på en ordentlig måde” med de traditioner, der er forbundet med det. Det er en stor dag, både for dit barnebarn, for hendes far og for dig. Og studenterhue og en eller form for gave betyder givetvis noget særligt. Så vidt jeg kan se koster en studenterhue fra 450 kr. til ca. 1.500 kr.

Jeg har ikke kendskab til særlige legater med hjælp til studenterhue og -gave. Ved at google har jeg fundet frem til nedenstående link, men det ser ud til at være meget lokalt forankret. Der findes muligvis andre, som kunne være en mulighed for dit barnebarn.

Jeg vil foreslå, at din søn – eller hvis han ikke magter det – du måske taler med en vejleder på dit barnebarns gymnasium for at høre, om gymnasiet har kendskab til muligheder. Men det er et følsomt tema, som givetvis også skal håndteres på god måde i forhold til dit barnebarn.

Jeg håber meget, at problemet finder en eller anden forsvarlig løsning. Og at dit barnebarn får en god studentereksamen, som bringer ham videre til en god ungdom med uddannelse og andre livsbekræftende og spændende udfordringer.

http://www.sceu.dk/tags/legat

​Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se flere spørgsmål i brevkassen

Spørg socialrådgiveren