Hej Børnesagens brevkasse

Jeg befinder mig i den situation at jeg pga. mit helbred først mistede evnen til at arbejde, derefter jobbet og senere mine sygedagpenge.

Jeg er alene med mine børn og vi lever af min kontanthjælp.

Min ældste datter på 15 år har meget specielle behov og har gået på specialskole siden 2009, hun lider af nld og adhd.

August 2015 startede hun på specialefterskole da hendes behov blev for svære at afhjælpe både for skolen og for mig hjemme. Hun har klart brug for at udvikle sig til en ung kvinde væk fra hjemmet.

Kommunen(specialrådgivningen) lavede en økonomisk beregning og besluttede at jeg har 1300kr til “overs” hver måned. Dem skal jeg så betale.

De penge kan jeg så nogenlunde finde især fordi at foreningen glæd børnene har hjulpet mig med tøjpakker, det er brugt men brugbart pænt tøj som de indsamler og så skal jeg betale for porto.

Men ud over efterskole betalingen skal jeg betale alt tøj, transport, lommepenge, udstyr osv.

Skolen, som kunne rumme min datter ligger meget langt væk og det er dyrt i transport.

Skolen mener at hun hver weekend har brug for at komme hjem og puste ud for at kunne klare en ny uge, og den vurdering er jeg helt enig i.

Er der slet ikke mulighed for at få hjælp til de udgifter nogen steder?

Min økonomi hænger i laser og der er ikke udsigt til bedring da jeg ikke er eller bliver arbejdsdygtig.

Har du et godt råd til mig?

kh Lotte

Kære Lotte

Ud fra oplysningerne i dit spørgsmål forekommer det umiddelbart meget relevant, at din datter, der har NLD og ADHD, går på en specialefterskole. Og jeg forstår på din henvendelse, at kommunen også bakker op om dette.

Omkring dine vanskeligheder vedrørende økonomien tænker jeg følgende:

Skal din datter anbringes uden for hjemmet på en specielefterskole, eller er det tilstrækkeligt, at kommunen yder tilskud til hendes ophold på specialefterskole?

Som jeg læser din henvendelse får du tilskud til efterskoleopholdet uden anbringelse. Det er i udgangspunktet en tillidserklæring fra kommunen til dig om, at du er tilstrækkelig ressourcestærk til at kunne støtte din datter under opholdet.

Det indholdsmæssige kriterium for både anbringelse på eller tilskud til efterskoleophold er, at efterskoleopholdet skal være af væsentlig betydning af hensyn til din datters særlige behov for støtte. Den indholdsmæssige forskel på anbringelse og tilskud er derudover, at kommunen ved anbringelse har mulighed for at træffe nødvendige supplerende beslutninger i tilknytning til efterskoleopholdet, f.eks. hvor ofte din datter skal hjem på weekend, om hun evt. har behov for supplerende støtte under efterskoleopholdet m.v.

Den økonomiske forskel på en anbringelse og tilskud er, at ved anbringelse betaler kommune ”det hele”, også udgiften til hjemrejser m.v. – Forældrene sættes herefter i betaling med hjemmel i socialministeriets betalingsbekendtgørelse.

Dette fremgår bl.a. af en principafgørelse 2009-10 fra Ankestyrelsen om dette tema.

Ved tilskud foretages der en økonomisk behovsvurdering, gående på, hvor meget du selv er i stand til at betale, både i forhold til selve opholdet og til følgeudgifter som f.eks. hjemrejser på weekend m.v. Udgangspunktet for tilskuddets størrelse er, at et i øvrigt fornuftigt budget for din privat-økonomi ikke må bringes ud af balance på grund af efterskoleopholdet.

Og selvfølgelig er det nødvendig, at din økonomi på realistisk vis hænger sammen. Og ud fra din beskrivelse er der noget, der tyder på, at det gør den slet ikke.

Jeg vil derfor foreslå, at du konkret søger din kommune om økonomisk hjælp til dækning af alle (evt. nogle af) de store rejseudgifter i forbindelse med din datters hjemmebesøg i weekenderne. Sådanne udgifter vil kommunen have mulighed for at bevilge efter servicelovens § 52 a stk.1 nr. 1 hvis du ikke selv har tilstrækkelige midler til det, jfr. servicelovens § 52 a stk.2. Hvis kommunen siger nej til yderligere tilskud med skriftlig begrundet afgørelse, så synes jeg, at du inden 4 uger skal indbringe sagen for Ankestyrelsen.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

Se flere spørgsmål og svar i BREVKASSEN

Stil dit eget spørgsmål til socialrådgiver Jørgen Breindahl på: brevkasse@boernesagen.dk