Hej Jørgen

Jeg bor sammen med min kæreste, vi er forældre til 2 alvorligt syge børn, vi har aldrig været på ferie sammen da vi bruger det meste af tiden ind og ud af hospitalet og har en meget stram økonomi.

Vi vil høre om der er noget hjælp og søge i gennem jer, måske en hytte. Vil så gerne forkæle mine børn.

Vi har ikke ret meget at gøre godt med, jeg er på tabt arbejdsfortjeneste og er købt fri af arbejdsmarked så jeg kan passe børnene.

Med venlig hilsen Sophie

Kære Sophie

Jeg vil starte med at udtrykke min dybeste respekt for den indsats, du og din kæreste yder. Sådan kan livet forme sig, og det er bestemt ikke enkelt og let. Vedr. hytteophold i forhold til Børnesagens Fællesråd hører du nærmere fra Børnesagens frivillig-koordinator,  Børnesagen kan desværre ikke tilbyde legatmulighed i forhold til sommerferie.

Forhåbentlig har I en god kontakt til jeres kommune, og har haft det i en lang årrække.

Jeg håber også, at I i forvejen er inde i en god aflastnings- og støtteordning i samspil med kommunen. Det vil jeg ansé for nødvendig, hvis du og din kæreste fortsat skal kunne løfte opgaven. Aflastning kan både komme på tale efter servicelovens § 41 og § 84.

I forhold til hytte-ferie er det oplagt og forståeligt, at I gerne vil give jeres datter og søn en familieferie. Det er godt en gang imellem at komme i helt andre omgivelser, og få nye og andre indtryk.

Det ligger fast iflg. Ankestyrelsens praksis, at mérudgifter ved ferie som følge af jeres børns nedsatte funktionsevne kan der bevilges hjælp til efter servicelovens § 41 (hvis I i øvrigt er berettiget til merudgiftsydelse, hvad jeg formoder I er). Der skal søges ved kommunen. Mérudgiften kan eksempelvis bestå i, at der er brug for et større sommerhus end normalt, f.eks. fordi I skal have en handicaphjælper med. – Jeg henviser til nedenstående link til Ankestyrelsen – principafgørelse 28-13.

Det kan også komme på tale at søge et legat, eksempelvis gennem Dansk Handicapforbund (hvis I er medlemmer der). Jeg har nedenfor medtaget et link, hvor denne mulighed er nærmere beskrevet. Handicapforbundet skriver, at der til en feriehytte kan gives et tilskud på 1.500 kr. pr. uge, max. i alt 3.000 kr. inden for et år. – – Der kan også være andre legatmuligheder, jfr. legathåndbogen (som er med i linket til Dansk Handicapforbund).

Ved Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede – www.dukh.dk – kan I muligvis også få oplysninger om ferie-muligheder med støtte.

Endelig vil jeg pege på jeres lokale kirke som en mulighed. Det kan være lidt afhængig af, hvor presset I er økonomisk. Jeg ved, at nogle kirker samler ind til forskellige formål som f.eks. sommerferietilbud til pressede familier. Prøv at spørg jeres lokale kirkekontor eller sognepræst. Men gør det snarest, da sommerferien nærmer sig.

Jeg håber, at I som familie får en god sommerferie med adspredelse og gode oplevelser, som kan give ny inspiration og ny energi til dagligdagen. Det har I brug for!

Bedste hilsner fra

Jørgen