Kære Jørgen

Jeg er enlig mor til en dreng og en pige (en teen + en 12-årig) og har været på ressourceforløbsydelse siden 2015.

Min datter på 12 år skal med skolen på lejrskole til Bornholm i juni i 5 dage. Det koster “kun” 400 kr. til kost + 300 kr. i lommepenge.

Men det er mange penge i mit stramme budget. Og det er blevet beskåret, bl.a. har jeg måttet skille mig af med min lille gamle bil og har skåret, hvor det kunne lade sig gøre.

Kostpengene er fastlagt i folkeskoleloven, nemlig at forældrene kan opkræves et beløb til kost, der modsvarer et anslået sparet hjemmeforbrug, hvilket er fastsat til 80 kr. x 5 dage = 400 kr.

Pga. min økonomiske situation har vi desværre kun 3000 kr. til kost og diverse (husholdnings-, rengørings- og hygiejneartikler) og i de ‘dumme’ måneder ikke engang det til tre personer. Kan jeg argumentere for (evt. ved at fremlægge budget), at mit anslåede sparede hjemmeforbrug = 35 kr. pr. dag og jeg derfor kun vil / kan betale 175 kr. i kostpenge til lejrskolen ?

Mvh. Pia

 

Svar:

Kære Pia.

Den problemstilling, du gør opmærksom på, har været en lidt ”varm kartoffel” gennem flere år. Det har således været diskuteret gennem længere tid, om der kan opkræves brugerbetaling hos forældre i forbindelse med forskellige arrangementer i folkeskolen, bl.a. lejrskoler, som deres børn som en del af undervisningen deltager i.

Lovgivningen på området (som jeg har medtaget under svaret her) er nu blevet sådan, at det i et begrænset omfang er muligt, bl.a. i forbindelse med lejrskoleophold. Det fremgår af folkeskolelovens § 50 stk.7 og stk.9:

§ 50 stk.7:

”………Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskoler og skolerejser. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug……”

Og i § 50 stk.9 står der:

”Den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer efter § 16 c (altså bl.a. lejrskoler, min tilføjelse), kan ikke betinges af erlæggelse af et beløb eller en anden ydelse.”

Da du forståeligt nok har en meget anstrengt økonomi, fordi du nu gennem 5 år har modtaget ressourceforløbsydelse, så finder jeg, at det er helt regulært, at du ærligt og redeligt gør opmærksom på, hvad din faktisk sparede kostudgift udgør.

Jeg har ikke kunnet finde, hvorfra skolen har fastsat den sparede kost-udgift til 80 kr. om dagen. Men beløbet er formentlig fastsat ud fra Forbrugerstyrelsens oplysninger.

Jeg vil foreslå, at du til din datters klasselærer (eller den person, der er ansvarlig for lejrskolen) – i fortrolighed – fortæller om din økonomiske situation, og gør opmærksom på, at du ikke er i stand til at betale de 400 kr. i kostpenge, men ”kun” 175 kr.

Det, der er fastsat i folkeskolelovens § 50 stk.9 er, at din datter fortsat har ret til at deltage i lejrskolen, uagtet at du ikke er i stand til at udrede det kostbeløb, som skolen har fastsat. – Og kommunen vil næppe forsøge at gøre krav gældende over for dig på almindelig incasso-manér.

Umiddelbart synes jeg ikke, du skal involvere din datter i ovennævnte overvejelser. Det kunne måske påføre hende en skyldfølelse i forhold til at deltage i lejrskolen på et andet grundlag end de øvrige elever. Og det synes jeg på ingen måde, hun skal belastes af.

Hvis du får problemer i forhold til mit forslag, er du velkommen til at skrive til mig igen.

Jeg håber, at din datter får et rigtig godt og udbytterigt lejrskole-ophold.

Bedste hilsner fra

Jørgen


Folkeskoleloven:

§ 50. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af:

1) Forældre til elever, som deltager i undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6.

2) Voksne, som deltager i folkeskolens undervisning efter § 3, stk. 8.

3) Deltagere i kulturcenteraktiviteter efter § 3, stk. 9.

[….]

Stk. 5. Kommunen dækker alle udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner og lejrskoler efter § 16 c, stk. 1, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Kommunen afholder alle udgifter til lærernes deltagelse i skolerejser efter § 16 c, stk. 2.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at den enkelte elevs forældre sørger for elevens forplejning under ekskursioner. Kommunalbestyrelsen kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskoler og skolerejser. Betalingen fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug.

Stk. 8. Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk. 5-7. Kommunen kan dække øvrige udgifter.

Stk. 9. Den enkelte elevs ret til deltagelse i arrangementer efter § 16 c, kan ikke betinges af erlæggelse af et beløb eller en anden ydelse.

§ 16 c. Dele af undervisningen kan organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning.

Stk. 2. Skolerejser med overnatning kan anvendes som et alternativ til den almindelige undervisning.