Kirkeindsamlinger har siden 1911 været en grundpille i Børnesagens arbejde for børn i udsatte familier i Danmark. Det er baggrunden for, at Børnesagens Fællesråd har fået Kongelig Resolution på juleaften som indsamlingsdag i de danske folkekirker.

Dermed er kirke og sogn er helt centrale medspillere i vores arbejde.

Juleindsamlingen afholdes hvert år i december og kulminerer med indsamlingen i kirkerne juleaften.

Pengene fra indsamlingen går til Børnesagens arbejde blandt børn i udsatte familier i Danmark:

Børn og unge: Vi uddeler julestipendier efter ansøgning til eneforsørgere til et eller flere børn under 18 år.

Det er let at glemme, at der er mange familier i Danmark, der hver dag kæmper for at kunne sætte et måltid på bordet til børnene; for dem er julen den sværeste tid på året. Julestipendierne er med til at give børn i udsatte familier en bedre jul.

Konfirmander: Vi uddeler konfirmationsstipendier efter ansøgning til eneforsørgere til et eller flere børn, der skal konfirmeres. For nogle af disse unge er Børnesagens konfirmationsstipendie den eneste mulighed for at få en beskeden konfirmationsfest.

Indsamlede midler kan øremærkes til et af disse formål. Gaver, der ikke er øremærket, bruges, hvor Børnesagens Fællesråd skønner, der er mest brug for midlerne

Vi takker på forhånd for ethvert bidrag – lille som stort – til dette arbejde i fremtiden.

MobilePay

Mange kirkegængere har ikke penge med i kirken længere – giv derfor gerne en opfordring til at støtte Børnesagens juleindsamling med MobilePay til 180166.

Bankkonto

De indsamlede gaver overføres til bankkonto:

Reg.nr:  5501 Kontonr.: 8420041773

Børnesagens Fællesråd er medlem af de danske indsamlingsorganisationers brancheorganisation Isobro. Læs mere om Isobros retningslinjer under Indsamling og etik.