En glædelig jul til flere udsatte børn

I julen fejrer vi, at Jesus bliver født. Man kan læse om Jesus’ fødsel i Juleevangeliet, som er en af de mest elskede og udbredte tekster fra Bibelen. Det er den, der starter med: Og det skete i de dage…

Vi hører om Jesus’ fødsel i en stald i Betlehem uden for lands lov og ret, fordi der ikke var plads til den fødende Maria på herberget eller andre mere respektable steder.

Fra begyndelsen tegnes Jesus altså som udstødt og fattig og som den, der ikke passer ind i etablerede normer.

Blandt de mest sårbare af Danmarks fattigste i dag finder vi de mange børn, der vokser op med kun én forælder, hvis økonomiske livsgrundlag og råderum er fx kontanthjælp eller ledighedsydelse fra kommunen.

Årets juleindsamling er med til at bekæmpe fattigdom og bidrager til Børnesagens arbejde for at sikre, at også børn i udsatte positioner kan fejre jul i tryghed og med glæde. Tak fordi I hjælper Danmarks fattigste, så de mærker, at der er plads til dem i juletiden.

Vi takker for alle bidrag – små som store!

Indbetaling

Netbank/Giro: Reg.: 5501 Konto: 842 004 1773
MobilePay: 18 01 66

Hent materiale her

MobilePay banner 

Julebrev til kirker

Kirken hjælper Plakat (A3) til print selv

Banner til sognets hjemmeside

Banner til sognets facebookside

FN’s verdensmål 1 ”Afskaf Fattigdom” i lyset af den kristne tro fra verdensmaalsbogen.dk

Tryk på de enkelte felter for at folde emnerne ud ➔

Hvorfor har Børnesagen kongelig resolution til indsamling juleaften?
Kirkeindsamlinger har siden 1911 været en grundpille i Børnesagens arbejde for børn i udsatte familier i Danmark.

Juleindsamlingen afholdes hvert år i december og kulminerer med indsamlingen i kirkerne juleaften.

Det er baggrunden for, at Børnesagens Fællesråd har fået kongelig resolution på juleaften som indsamlingsdag i de danske folkekirker.

Børnesagens Fællesråd har over 100 års erfaring med socialt arbejde i Danmark og kirke og sogn er helt centrale medspillere i vores arbejde for udsatte børn og unge i Danmark.

Hvem giver Børnesagen julehjælp til?
De penge, der samles ind i kirkerne, bruges til:

Børn og unge: Vi uddeler julestipendier efter ansøgning til eneforsørgere til et eller flere børn under 18 år.

Julen er hjerternes tid – en kærlig tid, med hygge og varme og glæde. Men mange udsatte familier i Danmark har i forvejen svært ved at få pengene til at slå til, så for dem er julen derfor også forbundet med frygt og bekymringer. Der ikke er råd til at give børnene en jul, der minder om deres kammeraters.
Disse familier kæmper ofte også med sygdom eller sociale og psykiske problemer, hvilket påvirker børnene i familien – især i julen.

Med bidraget fra kirkerne giver Børnesagens Fællesråd udsatte familier mulighed for at holde en rigtig jul.

Konfirmander: Vi uddeler konfirmationsstipendier efter ansøgning til eneforsørgere til et eller flere børn, der skal konfirmeres. For nogle af disse unge er Børnesagens konfirmationsstipendie den eneste mulighed for at få en beskeden konfirmationsfest.

Indsamlede midler kan øremærkes til et af disse formål. Gaver, der ikke er øremærket, bruges, hvor Børnesagens Fællesråd skønner, der er mest brug for midlerne.

Hvad består et julestipendium af?
De penge, kirkerne samler ind til julestipendier, gives i form af en check til modtageren i størrelsesordenen 1.300 – 2.200 kr., afhængigt af antal mindreårige børn i familien.

Børnesagen har valgt, at eneforsørgere, der modtager julestipendier, efterfølgende bliver henvist til rådgivning. På den måde kan vi både hjælpe familierne til en bedre jul, men også hjælpe dem med at få løst de bagvedliggende problemer, så de forhåbentligt ikke skal stå i kø til julestipendier næste år.

Rådgivningen kan varetages af en række af vores medlemsorganisationer; fx KFUM’s Sociale Arbejde, Mødrehjælpen, Home-Start og BROEN Danmark.

Rådgivningen kan også varetages af Børnesagens socialrådgiver, Jørgen Breindahl.

Mon det nytter? Er der gode historier om børn, der har fået julehjælp?
Det nytter og hver en krone gør en forskel.

I år er behovet for julehjælp – på baggrund af bl.a. coronakrisen– meget stort. Derfor tæller hver en krone.

Her kan du læse om udsatte børn, som via indsamlingen i kirken, har fået en god og varm jul, med mad på bordet og gaver under træet.

Se også: Tusindevis af børnefamilier har ikke råd til at holde jul

TAK for din kirkes støtte og glædelig jul.

Hvordan overfører jeg de indsamlede midler til udsatte børns jul?
Du kan overføre din kirkes bidrag til Børnesagens bankkonto: 5501 8420041773

TAK for din kirkes støtte.

Hvor mange penge samlede kirkerne ind forrige år?
Juleindsamlingen 2019 indbragte i alt 923.984 kr., hvor konfirmationsindsamlingen i alt nåede op på 120.236 kr.

Til sammen samlede kirkerne altså 1.044.220 kr. ind i 2019.

Hvilken indsamlingsetik har Børnesagens Fællesråd?
Børnesagens Fællesråd er medlem af de danske indsamlingsorganisationers brancheorganisation ISOBRO og følger De indsamlingsetiske Retningslinjer.
Hvordan kontakter jeg Børnesagens Fællesråd?
Har du spørgsmål til indsamlingen eller ønsker du yderligere materiale, er du altid meget velkommen til at kontakte os:

Børnesagens Fællesråd
Dronningensvej 4,1
2000 Frederiksberg
Telefon: 24 62 62 29
Mail: bf@boernesagen.dk

(Midler indsamlet i 2020 anvendes som julestipendier i 2021. De midler, der deles ud som julestipendier i år, stammer fra juleindsamlingen i kirkerne i 2019)