Hej Jørgen,

Vores datter skal konfirmeres. Hun har på forskellig måde haft det svært, men glæder sig nu til sin konfirmation. Kan man søge om hjælp til konfirmation når forældrene bor sammen? Vi er i familien meget ramt på vores økonomi af flere årsager og er blevet erklæret insolvente af vores bank. Jeg er blevet førtidspensionist og vi har ikke kunnet spare noget sammen til en konfirmation. Er der nogle steder man kan søge om hjælp?

Mvh Christina

Kære Christina,

Som du antyder i dit spørgsmål er det også efter min erfaring betydelig sværere at få økonomisk støtte til konfirmation, når barnets forældre bor sammen. – Børnesagens Fællesråd kan således alene yde hjælp til enlige forsørgere.

Du skriver, at du er blevet førtidspensionist. Du skriver ikke, hvad din mand har af indtægter. Hvis ikke han har indtægter som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende, eller i form af overførselsindkomst som arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp m.v., så bør han selvfølgelig undersøge, om han kunne være berettiget til det. Han kan kontakte Borgerservice eller Jobcentret i bopælskommunen. Hvis han er tidligere selvstændig erhvervsdrivende, kan han også være berettiget til eksempelvis kontanthjælp. Det afgørende er, at der er sket en såkaldt socialbegivenhed, altså at han f.eks. er ophørt med egen virksomhed.

Som førtidspensionist har du mulighed for at søge om hjælp til enkeltudgifter i særlige tilfælde. For førtidspensionister, som har fået bevilget førtidspension før 2003, er det som et personligt tillæg efter den sociale pensionslov. For dit vedkommende vil det være efter bestemmelsen i aktivlovens § 81 (enkeltudgifter), hvis ordlyd, jeg har medtaget nedenfor svaret her. Min vurdering er, at det er meget lidt sandsynligt, at du efter denne bestemmelse kan få noget til konfirmation. Men du kan forhøre dig i Borgerservice i kommunen.

Jeg medtager nedenfor et link til konfirmationsportalen, hvor der orienteres om forskellige muligheder, herunder også legater.

Jeg vil foreslå, at du som en mulighed kontakter din lokale sognekirke (præst eller kirkekontor). I den lokale menighedspleje, som formentlig også findes i tilknytning til kirken i dit sogn, kan evt. ydes et økonomisk tilskud i en situation, hvor I har det økonomisk svært, og samtidig skal holde konfirmation.

Jeg vil slutte med at ønske for jer, at I under alle omstændigheder får en god konfirmation inden for de økonomiske rammer, der kan skabes mulighed for.

Bedste hilsner fra

Jørgen

https://www.konfirmationsportalen.dk/konfirmationsfest/tilskud-til-konfirmationen

 

Lov om aktiv socialpolitik (Aktivloven):

Enkeltudgifter

§ 81. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse.