Hej..

Jeg er lige blevet skilt, og det har taget og tager stadig hårdt på mine tre børn og mig. Derudover er jeg alvorligt syg, og vores økonomi hænger slet ikke sammen. Vi får ikke rigtig noget at spise, og min livsvigtige medicin er der heller ikke penge til hver måned, og det har alvorlige konsekvenser… Jeg vil høre om det er muligt at søge hjælp et sted, da det vil kunne hjælpe mine børn med mad og nye briller til den yngste som har høj styrke, men hvis briller er knækkede og nu kan han ikke se.

Mine briller er ødelagte under anfald og bare det at købe de basale ting er vanskeligt … Håber på svar..

Venlig hilsen Susanne

Kære Susanne

Det er meget tydeligt ud fra det, du skriver, at du og dine børn befinder jer i en særdeles vanskelig situation efter at du lige er blevet skilt.

Du fortæller, at du er alvorligt syg, og at jeres økonomi slet ikke hænger sammen.  Du skriver ikke, hvad du og dine børn lever af, men jeg forestiller mig, at det enten er sygedagpenge, førtidspension eller kontanthjælp.

Har du ikke formue, vil du efter en skilsmisse, hvor du ikke har andre indtægter, som udgangspunkt være berettiget til forsørgelsesmæssig kontanthjælp efter aktivlovens § 11 og § 25. Skilsmisse regnes som en social begivenhed, der kan udløse kontanthjælp. Jeg tænker, at du derudover virkelig har et betydeligt behov for støtte, rådgivning og vejledning fra en relevant fagperson.

Du skriver, at I ikke rigtig får noget at spise (på grund af manglende penge til mad), og at du heller ikke har penge til din livsvigtige medicin. Det er i sig selv meget alvorligt og dybt bekymrende ikke at have penge til nødvendig mad og livsnødvendig medicin, og samtidig have ansvaret for mindreårige børn.

Vedrørende din livsvigtige medicin: Af aktivlovens § 82 fremgår, at ”Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke selv har mulighed for at betale udgifterne”. Dette kan typisk være en supplerende mulighed i forhold til almindelig forsørgelsesmæssig kontanthjælp efter aktivloven.

Du skriver også om, at dit yngste barn har behov for nye briller (med høj styrke), da stellet er knækket. Det er selvfølgelig også dybt bekymrende, at et barn ikke har de nødvendige briller.

Jeg tænker, at du kunne have behov for kontakt til kommunens Børne- og Familierådgivning med henblik på råd, vejledning og støtte. Din beskrivelse af din og familiens situation tyder på, at du er inde i en negativ spiral. Den skulle gerne vendes til at blive positiv. Det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at kommunen skal iværksætte mange og store foranstaltninger. Nogle gange skal der forholdsvis små ting til at ændre en negativ udvikling. Servicelovens § 11 taler om kommunens forpligtelse til at yde en forebyggende indsats, f.eks. i form af konsulentbistand og en familierelateret indsats over for den enkelte familie.

Servicelovens § 52 taler om andre støtteforanstaltninger, f.eks. en fast kontaktperson.

Under alle omstændigheder vil jeg kraftig tilråde, at du tager kontakt til kommunen inden det løber af sporet for dig i forhold til både dig selv og dine børns dagligdag.

Hvis du oplever, at kommunen ikke tager din henvendelse alvorlig, så kan der være mulighed for, at du selv eller en person, du har tillid til, retter direkte henvendelse til Ankestyrelsen efter en særlig regel, der findes i servicelovens § 65 stk.5. Ankestyrelsen har derved mulighed for selv at tage en sag op, hvis kommunen ikke foretager sig det nødvendige i forhold til støtte til dig og dine børn.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl

 

Se flere spørgsmål og svar i BREVKASSEN

Stil dit eget spørgsmål til socialrådgiver Jørgen Breindahl på:

brevkasse@boernesagen.dk

Alle spørgsmål behandles anonymt.