Hej brevkasse

Jeg er gravid på kontanthjælp og har ikke meget at gøre med. Derfor vil jeg høre om der er noget med en slags startpakke fra kommunen, man kan få som kontanthjælpsborger, med seng og barnevogn og bleer og den slags, man har brug for.

Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvor meget min kontanthjælp stiger når jeg har født mit barn og er alene med det?

Noget andet er at min farmor er syg og ikke rask. Der er lidt at arve. Tager kommunen det eller trækker de det fra i kontanthjælpen?

Knus fra Liva

Hej Liva

Du spørger om en startpakke fra kommunen i anledning af din graviditet. For år tilbage var det en ret almindelig praksis, at gravide på kontanthjælp kunne få en sådan pakke ”med lidt af hvert” til den lille ny verdensborger, fx  ventetøj, barnevogn, barneseng m.v.  Der er siden kommet en mere stram praksis. Jeg har kun kunnet finde en enkelt principafgørelse fra Ankestyrelsen om hjælp til babyudstyr, afgørelse 102-09. Den handler dog ikke direkte om din situation, men afgørelsen fastslår, at kommunen skal vejlede om muligheden.

Et evt. bevillingsgrundlag vil være aktivlovens § 81, hvor hovedreglen er, at der ikke kan bevilges hjælp til udgifter, der har kunnet forudses. Og udgifter ved en forestående fødsel kan jo forudses. Men den sidste del af § 81 åbner op for en mulighed, nemlig ”hvis afholdelse af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes og familiens livsførelse.”

Se også: Kan min gravide datter få kontanthjælp?

Du spørger også til størrelsen af din kontanthjælp, når du har født. Er du fyldt 30 år er beløbet i 2017 = 14.808 kr. brutto om måneden (altså før skat). Er du under 30 år er beløbet 14.154 kr.

Du skal være opmærksom på, at kontanthjælpsloftet betyder, at din samlede hjælp med boligstøtte og kontanthjælp ikke kan overstige 15.196 kr. pr. mdr. (2016-niveau) for over 30-årige enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn, og 14.896 kr. pr. mdr. (2016-niveau) for under 30-årige enlige personer, som har forsørgelsespligt over for et barn.

Endelig skal du være opmærksom på, at det for under 30-årige kontanthjælpsmodtagere gælder, at kontanthjælpen – når du har passeret 12. svangerskabsuge – udgør 11.143 kr. pr. mdr.

Se også: Spørg socialrådgiveren

Til sidst spørger du, hvordan du vil være stillet i forhold til evt. arv fra din farmor, når du oppebærer kontanthjælp. I denne situation gælder – som ved al anden formue – aktivlovens § 14:

”Aktivloven § 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.”

Du skal leve af formuen i den tid det tager at forbruge den, svarende til kontanthjælpsniveauet pr. måned. Det vil sige, at formuen divideres med det du får i kontanthjælp pr. måned. Resultatet er det antal måneder du skal leve af formuen, før du igen er berettiget til kontanthjælp. Hvis formuen forbruges på kortere tid eller du forærer den væk, vil der blive tale om kontanthjælp mod tilbagebetaling.

kontakt-socialrågiveren-1

Tryk på billedet og stil dit eget spørgsmål til socialrådgiveren. Du kan spørge anonymt og socialrådgiveren har tavshedspligt.

Se også: Må banken tage mit julestipendium?

Du skal også være opmærksom på dine rettigheder efter lov om børns forsørgelse:
”Lov om børns forsørgelse § 19. Statsforvaltningen kan pålægge faderen eller medmoderen at udrede bidrag til udgifterne ved fødslen og ved barnets navngivning, herunder ved dåb, og til moderens underhold 2 måneder før og 1 måned efter fødslen.”

De aktuelle satser for 2017 er følgende: Fødselsbidrag = 811 kr., barselsbidrag=1.413 kr., dåb eller navngivningsbidrag = 1.180 kr. Du skal dog være opmærksom på, at du i forhold til fødselsbidrag og barselsbidrag ikke får ”noget ekstra” ud af det, når du oppebærer kontanthjælp, da disse ydelser efter gældende regler vil blive fratrukket i din kontanthjælp. Dette har Ankestyrelsen fastslået i en principafgørelse A-6-00.

Jeg vil mere generelt i forhold til at være enlig forsørger med et månedligt budget gøre opmærksom på børnebidrag, ordinært og ekstra børnetilskud og børne- og ungeydelse. Disse 3 ydelser udgør faktisk tilsammen 3.762 kr. mdl. (2017-takster). Min erfaring er, at det er væsentligt, at få disse ydelser regnet med ind i det månedlige budget. Børnebidrag fastsættes af Statsforvaltningen, og alle 3 former for ydelse udbetales via Udbetaling Danmark.

Jeg vil til kort orientere om endnu 2 muligheder som enlig forsørger:

Den ene er Mødrehjælpen, som jo direkte arbejder med rådgivning, støtte m.v. til bl.a. enlige mødre. Mødrehjælpen er en af medlemsorganisationerne i Børnesagens Fællesråd.

Og den anden: Der er mange særdeles gode genbrugsbutikker, som har masser af godt børnetøj til meget billige penge, f.eks. Red Barnet og Mødrehjælpen.

Du og dit barn ønskes alt godt videre frem.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

 

livasvar