Hejsa

Jeg er en mor til 5 børn og de 2 af dem bor hjemme.  Jeg har en søn, der skal konfirmeres d. 12. maj.

Jeg er 51 år og jeg er på kontanthjælp fordi jeg har dårlig ryg, nakke og skulder og arm. Jeg skal opereres for 9. gang.

Jeg ved godt, at man ved i forvejen, at man skal holde konfirmationsfest for sit barn, men når man er på kontanthjælp, så kan man ikke spare noget op.

Derfor søger jeg om hjælp til min søn, så han kan få en god dag.

På forhånd tak og venlig hilsen fra Britta

Kære Britta

Ansøgningsfristen til Børnesagens konfirmationsstipendier var den 15. februar 2017. Så derfor har din ansøgning ikke kunnet medinddrages og imødekommes.

Du skriver, at du har 5 børn, heraf 2 hjemmeboende. Det betyder utvivlsomt, at du har meget at se til som mor. Derudover skriver du, at du er på kontanthjælp og har nogle helbredsmæssige problemer.

Jeg ved ikke, om du er enlig mor, men umiddelbart tolker jeg din henvendelse som sådan. Hvis du er enlig mor, vil du kunne få fastsat konfirmationshjælp efter § 15 i lov om børns forsørgelse.

”§ 15. Særligt bidrag kan pålægges i anledning af omkostninger ved barnets konfirmation eller, hvis barnet ikke skal konfirmeres, ved at barnet når konfirmationsalderen, […..]

Stk. 2. Ansøgning om fastsættelse af bidrag efter stk. 1 i anledning af omkostninger ved barnets konfirmation kan tidligst indgives til statsforvaltningen 3 måneder før og senest 1 dag før dagen for barnets konfirmation. Ansøgning om fastsættelse af bidrag efter stk. 1 i anledning af omkostninger, ved at barnet når konfirmationsalderen, kan indgives fra den dag, hvor barnet fylder 13 år, til den dag, hvor barnet fylder 15 år.

Stk. 3. Statsforvaltningen afviser en ansøgning som nævnt i stk. 2, hvis ansøgningen indgives på andre tidspunkter end efter stk. 2.”

Konfirmationsbidraget i 2017 er 3.540 kr., hvilket svarer til tre gange normalbidragets grundbeløb og du ansøger om det her

Statsforvaltningen fastsætter konfirmationsbidrag, selvom bidragsbetalerens økonomiske forhold er dårlige.

Se også: Stil dit eget spørgsmål til socialrådgiveren

På baggrund af din beskrivelse af dit helbred og din alder, er du måske i nærheden af det tidspunkt, hvor du kunne være berettiget til enten et fleksjob eller en førtidspension. Men det er du måske allerede i samtale om med din kommunale sagsbehandler.

I forhold til kontanthjælp vurderer jeg, at din økonomi ved fleksjob eller førtidspension kan forbedres.

Ved fleksjob:

Den ansatte i fleksjob modtager løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, der bliver udført. Som supplement til lønnen udbetaler kommunen et månedligt fleksløntilskud til personen. Tilskuddet kan højst udgøre et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Desuden må lønnen sammen med fleksløntilskuddet ikke overstige niveauet for lønnen ved ansættelse på fuld tid. – 98% af max. arbejdsløshedsdagpenge udgør 18.027 kr. pr. mdr.

Se også: Maja på kontanthjælp: “Jeg er bange for at miste min bolig”

Fleksjob bevilges for 5 år, og hvis borgeren er over 40 år vil der efter 5 år kunne blive tale om et mere varigt fleksjob.

Førtidspension udgør pr. måned 18.412 kr.

Du kan tale med din sagsbehandler, om noget af ovennævnte er aktuelt for dig.

Jeg vil ønske det bedste for dig og dine børn.

Med venlig hilsen

Jørgen Breindahl, socialrådgiver

kontakt-socialrågiveren-1