Hej Jørgen

Min datter vil gerne på efterskole og jeg støtter hende i dette ønske.

Jeg har ikke mange økonomiske midler og har derfor søgt kommunen om økonomisk hjælp til opholdet. Jeg fik desværre afslag på min ansøgning.

Støtter Børnesagens Fællesråd efterskoleophold – eller kan du evt. anvise andre muligheder for støtte, så min datter kan få sit ønske opfyldt?

På forhånd tak og venlig hilsen fra
Nanna

Hej Nanna

Jeg må starte med at oplyse dig om, at Børnesagens Fællesråd desværre ikke har mulighed for at støtte efterskoleophold, da dette formål ikke indgår i vores stipendieprogram.

Børnesagens medlemsorganisation, Mødrehjælpen kan evt. oplyse om eventuelle særlige legatmuligheder med økonomisk støtte til efterskoleophold.

Også Efterskoleforeningen kan være en kontaktmulighed i forhold til yderligere oplysninger.

Derudover kan jeg oplyse følgende:

Der ydes altid statstilskud til et efterskoleophold, afhængig af forældreindkomst. Derudover kan kommunen som almindelig kommunalt tilskud yde økonomisk støtte, men en række kommuner bevilger ikke almindelig kommunalt tilskud til efterskoleophold.

Forældrebetalingen kan variere en del fra efterskole til efterskole, lige fra omkring 30.000 kr. til omkring 80.000 kr. for et skoleår. – Dertil kommer udgifter til weekend-besøg hjemme under opholdet, samt udgift til studietur m.v.

Få personlig, målrettet rådgivning fra Børnesagens erfarne socialrådgiver.
Rådgivningen er gratis og socialrådgiveren er uvildig.

Udover almindeligt kommunalt tilskud (jeg går ud fra, at det er det, du har fået afslag på) kan jeg pege på yderligere 2 muligheder for eventuelt kommunalt tilskud til efterskoleophold. Begge muligheder findes i serviceloven, henholdsvis § 52 a og § 52 stk.3 nr. 7. Jeg har medtaget uddrag af disse paragraffer i fakta arket nedenfor.

For at afklare disse støttemuligheder skal du rette henvendelse til din kommunes Børne-og familierådgivning. I begge disse tilfælde er der tale om unge, der har et særligt socialpædagogisk behov for at komme på efterskole. Det kan have sammenhæng med, at den unge har behov for at komme væk fra et uheldigt lokalt hjemmemiljø med dårlige kammerater m.v., eller har særlige vanskeligheder f.eks. i forbindelse med forældres skilsmisse. Dertil kan komme evt. særlige vanskeligheder i forbindelse med fx ordblindhed.

§ 52 a handler om efterskoleophold som en forebyggende foranstaltning.

§ 52 stk.3 nr. 7 handler om efterskoleophold som en anbringelse. Der vil i denne situation skulle udarbejdes en såkaldt § 50 undersøgelse, der skal belyse den unges behov for støtte. Det vil her også kunne komme på tale med evt. ekstra støtte i form af en kontaktperson under efterskoleopholdet, altså en voksen, der i særlig grad har til opgave at støtte den unge.

Jeg ønsker det bedste for din datter og for dig videre frem.

Bedste hilsner fra
Jørgen

Se flere spørgsmål i brevkassen HER